izbornik !

   Općina
   Kultura
   Šport
   Turizam
   Linkovi

POZIV

Na temelju članka 20. st. 4. t. 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu REFERENTA-KOMUNALNOG REDARA - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat,  objavljuje

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
(pisano testiranje)

Na pisano testiranje može pristupiti sljedeći kandidat:

1. ANTE LEDINA

a isto će se održati dana 05. svibnja 2016. godine (četvrtak) s početkom u 08,30 sati u prostorijama općinske vijećnice Općine Dugi Rat na adresi Poljička cesta 133, Dugi Rat (ulaz sa Trga).

Testiranje će se obaviti sukladno obavijesti i uputama koje su prethodno objavljene na web stranici Općine Dugi Rat www.dugirat.hr.

Na testiranje je potrebno donijeti važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu.

Smatra se da je kandidat, koji navedenog dana i u zakazano vrijeme nije pristupio testiranju, bez obzira na razloge, povukao prijavu na natječaj.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koji kandidata eventualno spriječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir ili pravila ponašanja s kojima će biti upoznat neposredno prije početka testiranja.

Ostalim podnositeljima prijava dostaviti će se pisana obavijest o razlozima zbog kojih se ne smatraju kandidatima prijavljenim na javni natječaj.

Rezultat pisanog testiranja bit će objavljen istog dana na oglasnoj ploči Općine Dugi Rat.
Usmeni intervju, ovisno o rezultatu pisanog testiranja, provesti će se također istog dana s početkom u 11,00 sati.

 

KLASA: 112-03/16-01/03                                                Povjerenstvo za provedbu natječaja
URBROJ: 2155/02-04-16-3
Dugi Rat, 27. travnja 2016.

 

* * * * * * * * * * * * * * * *

 

Na temelju članka 20. st. 4. t. 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu KOMUNALNO-PROMETNOG REDARA - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat,  objavljuje

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
(pisano testiranje)

Na pisano testiranje mogu pristupiti sljedeći kandidati:

1. ANTE LEDINA
2. SLOBODAN TOMIĆ

a isto će se održati dana 05. svibnja 2016. godine (četvrtak) s početkom u 09,30 sati u prostorijama općinske vijećnice Općine Dugi Rat na adresi Poljička cesta 133, Dugi Rat (ulaz sa Trga).

Testiranje će se obaviti sukladno obavijesti i uputama koje su prethodno objavljene na web stranici Općine Dugi Rat www.dugirat.hr.

Na testiranje je potrebno donijeti važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu.

Smatra se da je kandidat, koji navedenog dana i u zakazano vrijeme nije pristupio testiranju, bez obzira na razloge, povukao prijavu na natječaj.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koji kandidata eventualno spriječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir ili pravila ponašanja s kojima će biti upoznat neposredno prije početka testiranja.

Ostalim podnositeljima prijava dostaviti će se pisana obavijest o razlozima zbog kojih se ne smatraju kandidatima prijavljenim na javni natječaj.

Rezultati pisanog testiranja bit će objavljeni istog dana na oglasnoj ploči Općine Dugi Rat.
Usmeni intervju, ovisno o rezultatima pisanog testiranja, provesti će se također istog dana s početkom u 11,15 i 11,30 sati.

 

KLASA: 112-03/16-01/04                                                Povjerenstvo za provedbu natječaja
URBROJ: 2155/02-04-16-3
Dugi Rat, 27. travnja 2016.