izbornik !

   Općina
   Kultura
   Šport
   Turizam
   Linkovi

Obavijest za deratizaciju

 

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT

O B A V I J E S T

Poštovani mještani općine Dugi Rat.

Tvrtka CIAN d.o.o. iz Splita će dana 28. ožujka 2014. godine (petak) započeti s provedbom PREVENTIVNE DERATIZACIJE.

U slučaju učestalih problema sa štakorima i miševima u blizini Vaših stambenih objekata molimo da nas obavijestite na tel. 734-900 ili na mail: pavao.tomic@dugirat.hr

U Dugom Ratu, 27. 03. 2014.

OPĆINA DUGI RAT