izbornik !

   Općina
   Kultura
   Šport
   Turizam
   Linkovi

Poziv za psihologijsko testiranje kandidata/kinja

 

Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na radno mjesto REFERENT- KOMUNALNI REDAR – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od šest (6) mjeseci u Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat, objavljuje,

P O Z I V
za psihologijsko testiranje kandidata/kinja

 

Psihologijskom testiranju mogu pristupiti sljedeći kandidati/kinje:

1. KARMEN LICITAR
2. PERE ČORIĆ
3. DALIBOR UTROBIČIĆ
4. SLOBODAN TOMIĆ
5. DARKO UTROBIČIĆ
6. ŽIVANA ŠKOBALJ
7. MATILDA ČOPAC
8. IVO MARUŠIĆ   
9. MIROSLAV MIMICA 
10. FILIP FILIPOVIĆ 
11. KRISTINA BUDIĆ
12. MARTIN ŠIKIĆ

Psihologijsko testiranje u svrhu selekcije kandidata održati će se dana 13. veljače 2015. godine (petak) s početkom u 11,00 sati u Splitu na adresi Bihaćka 2C, III kat, dvorana A (zgrada Zavoda za zapošljavanje, Područna služba Split). Predviđeno trajanje testiranja je oko 2,5 sata.

Kandidati su obvezni na testiranje donijeti važeću osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku ispravu sa slikom (putovnica, vozačka dozvola).

Smatra se da je kandidat, koji navedenog dana i u zakazano vrijeme nije pristupio testiranju, bez obzira na razloge, povukao prijavu na oglas.

Ne postoji mogućnost naknadnog psihologijskog testiranja, bez obzira na razloge koji pojedinog kandidata možebitno spriječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir ili pravila ponašanja s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku ispravu.

Rezultati psihologijskog testiranja kao i daljnje upute bit će objavljeni na web stranici www.dugirat.hr.

 

OPIS POSLOVA ZA RADNO MJESTO: REFERENT - KOMUNALNI REDAR:

obavlja poslove u skladu s ovlastima sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i općinskim aktima o komunalnom redu, obavlja nadzor i vodi postupke kod remećenja komunalnog reda, obavlja poslove nadzora i pokretanja postupka temeljem Zakona o građevinskoj inspekciji, vodi upravni postupak i donosi rješenja u predmetima vezanim za provedbu komunalnog reda, izriče mandatne kazne, provodi izvršenje rješenja iz područja komunalnog reda, izdaje obvezni prekršajni nalog prekršiteljima, podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnih i drugih prijava te poduzima druge propisane mjere za otklanjanje uočenih nepravilnosti. Obavlja nadzor i vodi postupke protiv prekršitelja općinske odluke o zabrani građevinskih radova tijekom turističke sezone, kontrolira korištenje javnih površina kao i obavljanje radova na nerazvrstanim općinskim cestama te obavlja i druge poslove po nalogu općinskog načelnika.