Zatvorena savjetovanja

Donošenje Analize upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu Općine Dugi Rat

Analiza upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima podrazumijeva pronalaženje optimalnih rješenja koja će dugoročno očuvati stadione i igrališta te generirati zadovoljavanje javnih potreba u sportu, odnosno nogometu. Prema odredbama Zakona o sportu (»Narodne novine«, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19) (dalje u tekstu: Zakon), koji je stupio na snagu u lipnju 2006. godine, sportske djelatnosti su od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, a razvoj sporta potiče se, između ostalog, izgradnjom i održavanjem sportskih građevina i financiranjem sporta sredstvima države i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Analize upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu Općine Dugi Rat, putem popunjenog Obrasca za sudjelovanje koji trebate dostaviti na e-mail adresu: pristupinfo@dugirat.hr ili upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto pod KOMENTARI.

Savjetovanje je otvoreno od 30. studenoga 2020. do 30. prosinca 2020. godine.

Prilozi:

  1. Analiza upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu Općine Dugi Rat .pdf
  2. Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću .docx

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

  • Izvješće o provedenom javnom savjetovanju .doc

Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama – savjetovanje otvoreno od 04. veljače 2020. do 04. ožujka 2020. godine.

  1. Poziv javnosti .docx
  2. Obrazac za sudjelovanje javnosti .docx
  3. PRIJEDLOG – Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama .docx
  4. Izvješće o provedenom javnom savjetovanju .docx
Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.