UPU Bajnice

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA Bajnice

  • Knjiga 1 – odredbe i kartografski prikazi .pdf
  • Knjiga 2 – obavezni prilozi plana .pdf
Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.