Tematska sjednica Općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT

Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/18-01/27
URBROJ: 2155/02-01/1-18-01
Dugi Rat, 22. listopada 2018.

Temeljem članka 29. stavak 1. točka 2. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 2/18) i članka 20. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, br. 5/10)

s a z i v a m

TEMATSKU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DUGI RAT

za dan 29. listopada 2018. godine (ponedjeljak) s početkom u 18:30 sati u prostorijama Općine Dugi Rat /vijećnica/

za koju predlažem sljedeći

D n e v n i r e d

  1. Rasprava o prijedlogu grupe građana glede čvora Krilo u sklopu projekta Državne ceste D8 .pdf
  2. Prezentacija četiri (4) varijantna rješenja Luke Krilo po prijedlogu općinskog načelnika za ponovljenu javnu raspravu .pdf

Bernardin Petrić

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.