Socijalna skrb

Centar za socijalnu skrb Omiš je ustanova socijalne skrbi s javnim ovlastima. Osnivačka prava nad Centrom ima Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo socijalne politike i mladih.
Centar za socijalnu skrb Omiš sa sjedištem u Omišu, Četvrt ribnjak bb, mjesno je nadležan za područje grada Omiša i općina Dugi Rat, Šestanovac i Zadvarje  s pripadajućim naseljima.

Sjedište Centra za socijalnu skrb Omiš nalazi se na adresi Četvrt Ribnjak bb.

Ravnateljica: Renata Jurčević, dipl.soc.radnik

Radno vrijeme Centra: od 07.00 do 15.00 sati
Stanka za odmor: od 11.00 do 11.30 sati

PRIJEM STRANAKA:

Ponedjeljak, utorak i četvrtak: od 8.00 do 11.00 sati
Srijeda: od 8.00 do 11.00 i od 12.00 do 14.00 sati
Petkom ne radimo sa strankama.

DEŽURSTVO

U slučaju kada je ugrožena sigurnost korisnika socijalne usluge se osiguravaju i izvan radnog vremena Centra.
Centar za socijalnu skrb Omiš ima organizirano dežurstvo stručnog radnika koji izvan našeg radnog vremena, isključivo na poziv policije, sudjeluje u žurnim postupcima zaštite dobrobiti posebno osjetljivih korisnika.


Članovi Socijalnog vijeća Općine Dugi Rat

Romeo Tomaš – predsjednik
Branimir Lažeta
Ante Banović
Jerolima Čulić
Mirjana Škobalj
Ivan Roso
Ružica Baraban


Odluka o socijalnoj skrbi na području općine Dugi Rat (DOC)


Program javnih potreba u području socijalne skrbi Općine Dugi Rat za 2018. godinu (DOC)

Program javnih potreba u području socijalne skrbi Općine Dugi Rat za 2017. godinu (PDF)


Odluka o novčanoj pomoći prigodom rođenja djeteta (PDF)


Odluka o pomoći za nabavku udžbenika (PDF)

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status