Sjednice

Sukladno Poslovniku o radu Općinskog vijeća Općine Dugi Rat sjednici vijeća mogu prisustvovati i građani, osim ako se iz opravdanih razloga sjednica održava bez prisustva javnosti.

Ako sjednici nazoče građani oni se prethodno, najmanje dva dana ranije, trebaju usmeno ili pismeno prijaviti predsjedniku Općinskog vijeća.
Građani nemaju pravo učestvovati u raspravi po točkama dnevnog reda izuzev kad se raspravlja o nekom njihovom zahtjevu

Javnost rada Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela očituje se objavama odluka u„Službenom glasniku“ – službenom glasilu Općine Dugi Rat, kao i na službenim internetskim stranicama Općine Dugi Rat.

 

Sjednice Općinskog vijeća, mandat 2021. - 2025.
 • 28. sjednica Općinskog vijeća, 23. siječnja 2024. godine– DNEVNI RED
 • 20. sjednica Općinskog vijeća, 1. veljače 2023. godineDNEVNI RED
 • 21. sjednica Općinskog vijeća, 14. ožujka 2023. godineDNEVNI RED
 • 22. sjednica Općinskog vijeća, 31. ožujka 2023. godineDNEVNI RED
 • 23. sjednica Općinskog vijeća, 17. svibnja 2023. godine DNEVNI RED
 • 24. sjednica Općinskog vijeća, 06. srpnja 2023. godineDNEVNI RED
 • 25. sjednica Općinskog vijeća, 06. rujna 2023. godine DNEVNI RED
 • 26. sjednica Općinskog vijeća, 13. studenog 2023. godine – DNEVNI RED
 • 27. sjednica Općinskog vijeća, 18. prosinca 2023. godine – DNEVNI RED
 • 8. sjednica Općinskog vijeća, 31. siječnja 2022. godineDNEVNI RED
 • 9. sjednica Općinskog vijeća, 1. ožujka 2022. godineDNEVNI RED
 • 10. sjednica Općinskog vijeća, 16. ožujka 2022. godineDNEVNI RED
 • 11. sjednica Općinskog vijeća, 2. svibnja 2022. godineDNEVNI RED
 • 12. sjednica Općinskog vijeća, 18. svibnja 2022. godineDNEVNI RED
 • 13. sjednica Općinskog vijeća, 30. lipnja 2022. godineDNEVNI RED
 • 14. sjednica Općinskog vijeća, 3. kolovoza 2022. godineDNEVNI RED
 • 15. sjednica Općinskog vijeća, 10. kolovoza 2022. godineDNEVNI RED
 • 16. sjednica Općinskog vijeća, 29. rujna 2022. godineDNEVNI RED
 • 17. sjednica Općinskog vijeća – Tematska sjednica, 18. listopada 2022. godineDNEVNI RED
 • 18. sjednica Općinskog vijeća, 11. studenoga 2022. godineDNEVNI RED
 • 19. sjednica Općinskog vijeća, 20. prosinca 2022. godineDNEVNI RED
 • 1. sjednica Općinskog vijeća, konstituirajuća, 17. lipnja 2021. godineDNEVNI RED
 • 2. sjednica Općinskog vijeća, 14. srpnja 2021. godineDNEVNI RED
 • 3. sjednica Općinskog vijeća, 20. kolovoza 2021. godineDNEVNI RED
 • 4. sjednica Općinskog vijeća, 6. listopada 2021. godineDNEVNI RED
 • 5. sjednica Općinskog vijeća, 11. studenoga 2021. godineDNEVNI RED
 • 6. sjednica Općinskog vijeća, 14. prosinca 2021. godineDNEVNI RED
 • 7. sjednica Općinskog vijeća, 21. prosinca 2021. godineDNEVNI RED
Zapisnici sjednica Općinskog vijeća, mandat 2021. - 2025.
 • 20. sjednica Općinskog vijeća, 1. veljače 2023. godine – ZAPISNIK .docx
 • 21. sjednica Općinskog vijeća, 14. ožujka 2023. godine – ZAPISNIK .docx
 • 22. sjednica Općinskog vijeća, 31. ožujka 2023. godine – ZAPISNIK .docx
 • 23. sjednica Općinskog vijeća, 17. svibnja 2023. godine – ZAPISNIK .docx
 • 24. sjednica Općinskog vijeća, 06. srpnja 2023. godine – ZAPISNIK .docx
 • 25. sjednica Općinskog vijeća, 06. rujna 2023. godine – ZAPISNIK .docx
 • 26. sjednica Općinskog vijeća, 13. studenog 2023. godine  – ZAPISNIK .docx
 • 9. sjednica Općinskog vijeća, 1. ožujka 2022. godine – ZAPISNIK .docx
 • 10. sjednica Općinskog vijeća, 16. ožujka 2022. godine – ZAPISNIK .docx
 • 11. sjednica Općinskog vijeća, 2. svibnja 2022. godine – ZAPISNIK .docx
 • 12. sjednica Općinskog vijeća, 18. svibnja 2022. godine – ZAPISNIK .docx
 • 13. sjednica Općinskog vijeća, 30. lipnja 2022. godine – ZAPISNIK .docx
 • 14. sjednica Općinskog vijeća, 3. kolovoza 2022. godine – ZAPISNIK .docx
 • 15. sjednica Općinskog vijeća, 10. kolovoza 2022. godine – ZAPISNIK .docx
 • 17. tematska sjednica Općinskog vijeća, 18. listopada 2022. godine – ZAPISNIK .docx
 • 18. sjednica Općinskog vijeća, 11. studenoga 2022. godine – ZAPISNIK .docx
 • 19. sjednica Općinskog vijeća, 20. prosinca 2022. godine – ZAPISNIK .docx
 • 1. sjednica Općinskog vijeća, konstituirajuća, 17. lipnja 2021. godine – ZAPISNIK .docx
 • 2. sjednica Općinskog vijeća, 14. srpnja 2021. godine – ZAPISNIK .docx
 • 3. sjednica Općinskog vijeća, 20. kolovoza 2021. godine – ZAPISNIK .docx
 • 4. sjednica Općinskog vijeća, 6. listopada 2021. godine – ZAPISNIK .docx
 • 5. sjednica Općinskog vijeća, 11. studenoga 2021. godine – ZAPISNIK .docx
 • 6. sjednica Općinskog vijeća, 14. prosinca 2021. godine – ZAPISNIK .docx
 • 7. sjednica Općinskog vijeća, 21. prosinca 2021. godine – ZAPISNIK .pdf
Sjednice Općinskog vijeća, mandat 2017. - 2021.
 • Konstituirajuća sjednica, 21. lipnja 2017. godine – DNEVNI RED
 • 2. sjednica Općinskog vijeća, 12. srpnja 2017. godineDNEVNI RED
 • 3. sjednica Općinskog vijeća, 25. srpnja 2017. godineDNEVNI RED
 • 4. sjednica Općinskog vijeća, 28. kolovoza 2017. godineDNEVNI RED
 • 5. sjednica Općinskog vijeća, 27. rujna 2017. godineDNEVNI RED
 • 6. sjednica Općinskog vijeća, 10. listopada 2017. godineDNEVNI RED
 • 7. sjednica Općinskog vijeća, 23. studenoga 2017. godineDNEVNI RED
 • 8. sjednica Općinskog vijeća, 12. prosinca 2017. godineDNEVNI RED
 • 9. sjednica Općinskog vijeća, 27. prosinca 2017. godineDNEVNI
 • 10. sjednica Općinskog vijeća, 30. siječnja 2018. godineDNEVNI RED
 • 11. sjednica Općinskog vijeća, 8. ožujka 2018. godineDNEVNI RED
 • 12. sjednica Općinskog vijeća, 27. ožujka 2018. godineDNEVNI RED
 • 13. sjednica Općinskog vijeća, 30. travnja 2018. godineDNEVNI RED
 • 14. sjednica Općinskog vijeća, 30. svibnja 2018. godineDNEVNI RED
 • 15. sjednica Općinskog vijeća, 18. lipnja 2018. godineDNEVNI RED
 • 16. sjednica Općinskog vijeća, 26. lipnja 2018. godineDNEVNI RED
 • 17. sjednica Općinskog vijeća, 19. lipnja 2018. godineDNEVNI RED
 • 18. sjednica Općinskog vijeća, 31. srpnja 2018. godineDNEVNI RED
 • 19. sjednica Općinskog vijeća, 13. rujna 2018. godineDNEVNI RED
 • 20. sjednica Općinskog vijeća, 3. listopada 2018. godineDNEVNI RED
 • 21. sjednica Općinskog vijeća, 18. listopada 2018. godineDNEVNI RED
 • Tematska sjednica Općinskog vijeća, 29. listopada 2018. godineDNEVNI RED
 • 22. sjednica Općinskog vijeća, 5. studenoga 2018. godineDNEVNI RED
 • 23. sjednica Općinskog vijeća, 22. studenoga 2018. godineDNEVNI RED
 • 24. sjednica Općinskog vijeća, 5. prosinca 2018. godineDNEVNI RED
 • 25. sjednica Općinskog vijeća, 19. prosinca 2018. godineDNEVNI RED
 • 26. sjednica Općinskog vijeća, 14. siječnja 2019. godineDNEVNI RED
 • 27. sjednica Općinskog vijeća, 14. veljače 2019. godine – DNEVNI RED
 • 28. sjednica Općinskog vijeća, 14. ožujka 2019. godine DNEVNI RED
 • 29. sjednica Općinskog vijeća, 11. travnja 2019. godine DNEVNI RED
 • 30. sjednica Općinskog vijeća, 30. svibnja 2019. godine DNEVNI RED
 • 31. sjednica Općinskog vijeća, 14. lipnja 2019. godine DNEVNI RED
 • 32. sjednica Općinskog vijeća, 2. kolovoza 2019. godine DNEVNI RED
 • 33. sjednica Općinskog vijeća, 13. kolovoza 2019. godine DNEVNI RED
 • 34. sjednica Općinskog vijeća, 4. rujna 2019. godine DNEVNI RED
 • 35. sjednica Općinskog vijeća, 29. listopada 2019. godine DNEVNI RED
 • 36. sjednica Općinskog vijeća, 25. studenoga 2019. godine DNEVNI RED
 • 37. sjednica Općinskog vijeća, 12. prosinca 2019. godine DNEVNI RED
 • 38. sjednica Općinskog vijeća, 5. veljače 2020. godine DNEVNI RED
 • 39. sjednica Općinskog vijeća, 11. ožujka 2020. godine DNEVNI RED
 • 40. sjednica Općinskog vijeća, 4. svibnja 2020. godine DNEVNI RED
 • 41. sjednica Općinskog vijeća, 12. svibnja 2020. godine DNEVNI RED
 • 42. sjednica Općinskog vijeća, 20. svibnja 2020. godine DNEVNI RED
 • 43. sjednica Općinskog vijeća, 1. lipnja 2020. godine DNEVNI RED
 • Tematska sjednica Općinskog vijeća, 10. lipnja 2020. godine DNEVNI RED
 • 44. sjednica Općinskog vijeća, 2. srpnja 2020. godine DNEVNI RED
 • 45. sjednica Općinskog vijeća, 20. srpnja 2020. godine DNEVNI RED
 • 46. sjednica Općinskog vijeća, 16. rujna 2020. godine DNEVNI RED
 • 47. sjednica Općinskog vijeća, 4. studenoga 2020. godine DNEVNI RED
 • 48. sjednica Općinskog vijeća, 12. studenoga 2020. godine DNEVNI RED
 • 49. sjednica Općinskog vijeća, 10. prosinca 2020. godine DNEVNI RED
 • 50. sjednica Općinskog vijeća, 21. prosinca 2020. godine DNEVNI RED
 • 51. sjednica Općinskog vijeća, 26. siječnja 2021. godine DNEVNI RED
 • 52. sjednica Općinskog vijeća, 18. veljače 2021. godine DNEVNI RED
 • 53. sjednica Općinskog vijeća, 4. ožujka 2021. godine DNEVNI RED
 • 54. (tematska) sjednica Općinskog vijeća, 11. ožujka 2021. godine DNEVNI RED
 • 55. sjednica Općinskog vijeća, 18. ožujka 2021. godine DNEVNI RED
Zapisnici sjednica Općinskog vijeća, mandat 2017. - 2021.
 • Konstituirajuća sjednica, 21. lipnja 2017. godine – ZAPISNIK .docx
 • 2. sjednica Općinskog vijeća, 12. srpnja 2017. godine – ZAPISNIK .docx
 • 3. sjednica Općinskog vijeća, 25. srpnja 2017. godine – ZAPISNIK .docx
 • 4. sjednica Općinskog vijeća, 28. kolovoza 2017. godine – ZAPISNIK .docx
 • 5. sjednica Općinskog vijeća, 27. rujna 2017. godine – ZAPISNIK .docx
 • 6. sjednica Općinskog vijeća, 10. listopada 2017. godine – ZAPISNIK .docx
 • 7. sjednica Općinskog vijeća, 23. studenoga 2017. godine – ZAPISNIK .docx
 • 8. sjednica Općinskog vijeća, 12. prosinca 2017. godine – ZAPISNIK .docx
 • 9. sjednica Općinskog vijeća, 27. prosinca 2017. godine – ZAPISNIK .docx
 • 11. sjednica Općinskog vijeća08. ožujka 2018. godine – ZAPISNIK .docx
 • 12. sjednica Općinskog vijeća27. ožujka 2018. godine – ZAPISNIK .docx
 • 13. sjednica Općinskog vijeća, 30. travnja 2018. godine – ZAPISNIK .docx
 • 14. sjednica Općinskog vijeća, 30. svibnja 2018. godine – ZAPISNIK .docx
 • 15. sjednica Općinskog vijeća, 18. lipnja 2018. godine – ZAPISNIK .docx
 • 17. sjednica Općinskog vijeća19. srpnja 2018. godine – ZAPISNIK .docx
 • 18. sjednica Općinskog vijeća31. srpnja 2018. godine – ZAPISNIK .docx
 • 19. sjednica Općinskog vijeća, 19. rujna 2018. godine – ZAPISNIK .docx
 • 20. sjednica Općinskog vijeća, 03. listopada 2018. godine – ZAPISNIK .docx
 • 21. sjednica Općinskog vijeća18. listopada 2018. godine  – ZAPISNIK .docx
 • Tematska sjednica Općinskog vijeća, 29. listopada 2018. godine – ZAPISNIK .docx
 • 22. sjednica Općinskog vijeća5. studenoga 2018. godine  – ZAPISNIK .docx
 • 23. sjednica Općinskog vijeća22. studenoga 2018. godine  – ZAPISNIK .docx
 • 24. sjednica Općinskog vijeća5. prosinca 2018. godine  – ZAPISNIK .docx
 • 25. sjednica Općinskog vijeća19. prosinca 2018. godine  – ZAPISNIK .docx
 •  
 • 26. sjednica Općinskog vijeća14. siječnja 2019. godine – ZAPISNIK .docx
 • 27. sjednica Općinskog vijeća, 14. veljače 2019. godine – ZAPISNIK .docx
 • 31. sjednica Općinskog vijeća14. lipnja 2019. godine – ZAPISNIK .docx
 • 32. sjednica Općinskog vijeća, 2. kolovoza 2019. godine – ZAPISNIK .docx
 • 33. sjednica Općinskog vijeća13. kolovoza 2019. godine – ZAPISNIK .docx
 • 34. sjednica Općinskog vijeća, 4. rujna 2019. godine – ZAPISNIK .docx
 • 35. sjednica Općinskog vijeća29. listopada 2019. godine – ZAPISNIK .docx
 • 36. sjednica Općinskog vijeća, 25. studenoga 2019. godine – ZAPISNIK .docx
 • 37. sjednica Općinskog vijeća, 12. prosinca 2019. godine – ZAPISNIK .docx
 • 38. sjednica Općinskog vijeća5. veljače 2020. godine – ZAPISNIK .docx
 • 39. sjednica Općinskog vijeća, 11. ožujka 2020. godine – ZAPISNIK .docx
 • 40. sjednica Općinskog vijeća, 4. svibnja 2020. godine – ZAPISNIK .docx
 • 41. sjednica Općinskog vijeća, 12. svibnja 2020. godine – ZAPISNIK .docx
 • 42. sjednica Općinskog vijeća, 20. svibnja 2020. godine – ZAPISNIK .docx
 • 43. sjednica Općinskog vijeća, 1. lipnja 2020. godine – ZAPISNIK .docx
 • 44. sjednica Općinskog vijeća, 2. srpnja 2020. godine – ZAPISNIK .docx
 • 45. sjednica Općinskog vijeća, 20. srpnja 2020. godine – ZAPISNIK .docx
 • 46. sjednica Općinskog vijeća, 16. rujna 2020. godine – ZAPISNIK .docx
 • 47. sjednica Općinskog vijeća, 4. studenoga 2020. godine – ZAPISNIK .docx
 • 48. sjednica Općinskog vijeća, 12. studenoga 2020. godine – ZAPISNIK .docx
 • 49. sjednica Općinskog vijeća, 10. prosinca 2020. godine – ZAPISNIK .docx
 • 50. sjednica Općinskog vijeća, 21. prosinca 2020. godine – ZAPISNIK .docx
 • 51. sjednica Općinskog vijeća, 26. siječnja 2021. godine – ZAPISNIK .docx
 • 52. sjednica Općinskog vijeća, 18. veljače 2021. godine – ZAPISNIK .docx
 • 53. sjednica Općinskog vijeća, 4. ožujka 2021. godine – ZAPISNIK .docx
Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.