Rješenje o zaključivanju popisa birača

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU

KLASA: 012-05/22-0001/0002
URBROJ: 2181/1-12-01/01-21-03
Split, 26. svibnja 2022.

Na temelju članka 49. stavka 4. Zakona o registru birača (“Narodne novine” broj 144/12, 105/15 i 98/19) Župan Splitsko-dalmatinske županije, donosi

R J E Š E N J E
o zaključivanju popisa birača

I. Zaključuje se popis birača za izbor članova Vijeća mjesnih odbora Općine Dugi Rat s danom 26. svibnja 2022.

II. Na dan 26. svibnja 2022. ukupan broj birača za Općinu Dugi Rat je 6598 (šest tisuća četiristo dvadeset osam).

ŽUPAN


  • Rješenje o zaključivanju popisa birača .pdf

Možda će vas zanimati...

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.