Rezultati izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Dugi Rat

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE DUGI RAT ZA PROVEDBU IZBORA
ZA  ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA

KLASA: 012-02/22-01/07
URBROJ: 2181-22-3/1-22-1
Dugi Rat, 06. lipnja 2022. godine

Na temelju članka 86. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), Općinsko izborno povjerenstvo za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Dugi Rat nakon provedenih izbora 06. lipnja 2022. godine, utvrdilo je i objavljuje

REZULTATE IZBORA
ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA
NA PODRUČJU OPĆINE DUGI RAT

Na izborima za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Dugi Rat, održanim 05. lipnja 2022. godine, utvrđuju se rezultati izbora po pojedinom mjesnom odboru kako slijedi:

I

ZA VIJEĆE MJESNOG ODBORA DUĆE

1. U popisu birača za mjesto Duće upisano je 1548 birača.

Glasovalo je 20 birača
Nevažećih listića bilo je 2.

2. Kandidacijske liste:

 • Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) – dobila je 18 glasova.

3. U vijeće mjesnog odbora kandidacijska lista

 • Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) dobila je 7 mjesta.

4. Članovi vijeća mjesnog odbora Duće su:

 1. LUKA FARIĆ (HDZ),
 2. ANTE ARAMBAŠIĆ (HDZ),
 3. MARIO VOJNOVIĆ (HDZ),
 4. KRISTINA BUDIĆ (HDZ),
 5. MIJO LEDINA (HDZ),
 6. IVAN ŠKARICA (HDZ),
 7. SLAVKO VOJNOVIĆ (HDZ).

II

ZA VIJEĆE MJESNOG ODBORA DUGI RAT

1. U popisu birača za mjesto Dugi Rat upisano je 2306 birača.

Glasovala su 26 glasača
Nevažećih listića bilo je 2.

2. Kandidacijske liste:

 • Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) dobila je 24 glasa.

3. U vijeće mjesnog odbora kandidacijska lista

 • Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) dobila je 7 mjesta.

4.Članovi vijeća mjesnog odbora Dugi Rat su:

 1. JADRAN ČIZMIĆ (HDZ),
 2. KATARINA TOMIĆ (HDZ),
 3. STIPE TOKIĆ (HDZ),
 4. JEROLIMA KLAFURIĆ (HDZ),
 5. MATEO TOMIĆ (HDZ),
 6. LUKA PAVELIĆ (HDZ),
 7. GORANA DRAGOŠEVIĆ (HDZ).

III

ZA VIJEĆE MJESNOG ODBORA ORIJ i MALI RAT 

1. U popisu birača za mjesto Orij i Mali Rat upisano je 765 birača.

Glasovalo je 49 glasača
Nevažećih listića nije bilo.

2. Kandidacijske liste:

 • Hrvatska demokrščanska stranka (HDS) dobila je 33 glasova.
 • Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) dobila je 16 glasova.

3. U vijeće mjesnog odbora kandidacijska lista

 • Hrvatska demokrščanska stranka (HDS) dobila je 3 mjesta.
 • Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) dobila je 2 mjesta.

4. Članovi vijeća mjesnog odbora Orij i Mali Rat su:

 1. ŠPIRO LOZIĆ (HDS),
 2. BRANKO BRNIČEVIĆ (HDS),
 3. ANTE IVANIŠEVIĆ (HDS),
 4. ANTE BEKAVAC (HDZ),
 5. JOZO LOZIĆ (HDZ).

IV

ZA VIJEĆE MJESNOG ODBORA SUMPETAR

1. U popisu birača za mjesto Sumpetar upisano je 717 birača.

Glasovala su 143 glasača.
Nevažećih listića nije bilo.

2. Kandidacijske liste:

 • Hrvatska demokratska zajednica (HDZ), dobila je  46 glasova.
 • Kandidacijska liste grupe birača – nositelj Branko Trgo dobila je 97 glasova.

3. U vijeće mjesnog odbora kandidacijska lista

 • Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) dobila je 1  mjesto
 • Kandidacijska liste grupe birača – nositelj Branko Trgo dobila je 4 mjesta.

4. Članovi vijeća mjesnog odbora Sumpetar su:

 1. BRANKO TRGO (KLGB – nositelj: Branko Trgo),
 2. KREŠIMIR NAZOR (KLGB – nositelj: Branko Trgo),
 3. ČEDOMIR KLARIĆ (KLGB – nositelj: Branko Trgo),
 4. MARIN KALEBIĆ, (KLGB – nositelj: Branko Trgo),
 5. IVAN RAKO (HDZ).

V

ZA VIJEĆE MJESNOG ODBORA KRILO JESENICE

1. U popisu birača za mjesto Krilo Jesenice upisano je 1162 birača.

Glasovalo je 37 glasača.
Nevažećih listića je bilo 5.

2. Kandidacijske liste:

 • Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) je dobila 32 glasa.

3. U vijeće mjesnog odbora kandidacijska lista

 • Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) dobila je 7 mjesta.

4. Članovi vijeća mjesnog odbora Krilo Jesenice su:

 1. IVAN ZVONIMIR NARANČA (HDZ),
 2. SLAVEN VUKOVIĆ (HDZ),
 3. JURICA RAKULJIĆ (HDZ),
 4. GORAN VUKOVIĆ (HDZ),
 5. IVAN MARASOVIĆ (HDZ),
 6. IVAN TOMAŠ (HDZ),
 7. ČASLAV RELJIĆ (HDZ).

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA:
Silvija Bliznac Radić, dipl.iur.

Možda će vas zanimati...

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.