Radna tijela

Radna tijela Općinskog vijeća

Komisija za dodjelu javnih priznanja:

 • Jerko Roglićpredsjednik
 • Ivan Vrdoljakčlan
 • Jadranka Žilićčlan
 • Tomislav Vojnovićčlan
 • Marin Ivaniševićčlan

Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru:

 • Joško Vojnović
 • Duje Bilanović
 • Slavko Petrina

Stožer za zaštitu i spašavanje:

R.br. Ime i prezime Dužnost u stožeru
1. LOVRE BILIĆ načelnik stožera – zamjenik općinskog načelnika
2. TONČI DINČIĆ član stožera – vođa sektora PP Omiš
3. SANJA LULIĆ član stožera – stručni suradnik za preventivno-planske i administrativne logističke poslove u PUZS Split
4. MARINA MARAS član stožera – predstavnik HCK GDCK Omiš
5. TOMISLAV DVORAČEK član stožera – predstavnik HGSS Stanice Split
6. IVO VUKOVIĆ član stožera – predstavnik Udruge privatnih brodara
7. JOŠKO BIJUKOVIĆ član stožera – voditelj tehničke službe u Vodovod d.o.o. Omiš
8. LEONARDO LJUBIČIĆ član stožera – direktor Peovice d.o.o. Omiš
9. DANIJEL ŠTAMBUK, dr. med. član stožera – voditelj Ispostave hitne medicine Omiš
10. PAVAO TOMIĆ član stožera – zapovjednik DVD Dalmacija Dugi Rat
11. MARKO KADIĆ, stuč.spec.ing.sec. član stožera – član zapovjedništva DVD Dalmacija
12. TONČI MIMICA član stožera – HEP DP Elektrodalmacija pogon Omiš

Mandatno povjerenstvo:

 • dr. Marin Ivanišević – predsjednik
 • Tomislav Vojnović – član
 • Romeo Tomaš – član

Povjerenstvo za izbor i imenovanje:

 • Frane Pleić – predsjednik
 • Mirjana Škobalj – član
 • Marija Tomaš – član

Odbor za Statut i Poslovnik:

 • Bernardin Petrić – predsjednik
 • Ivan Voloder – član
 • Marin Ivanišević, dr. – član

Socijalno vijeće:

 • Romeo Tomaš
 • Branimir Lažeta
 • Ante Banović
 • Jerolima Čulić
 • Mirjana Škobalj
 • Ivan Roso
 • Ružica Baraban

Odbor za rješavanje problematike dječjeg vrtića Dugi Rat:

 • Lovre Bilić
 • Ružica Baraban
 • Matilda Vuković
 • Biljana Brkan

Odbor za granice Općine Dugi Rat:

 • Tomislav Vojnović – predsjednik
 • Domagoj Vuković – član
 • Romeo Tomaš –  član

Odbor  za „Vodoopskrbu visoke zone“:

 • Jurica Ivanišević – predsjednik
 • Jasminka Panković – član
 • Tomislav Vojnović – član

Upravno vijeće dječjeg vrtića Dugi Rat:

 • Srećko Zelić
 • Dijana Ercegović
 • Jerolima Čulić

Predstavnici Općine Dugi Rat u raznim tijelima i društvima:

 • Predstavnik u Skupštini trgovačkog društva „Vodovod“ d.o.o.:
  Drago Klarić
 • Predstavnik u Nadzornom odboru trgovačkog društva „Vodovod“ d.o.o.:
  Bernardin Petrić
 • Predstavnik u Skupštini trgovačkog društva „Peovica“ d.o.o.:
  Josip Čikotić
 • Predstavnik u Nadzornom odboru trgovačkog društva „Peovica“ d.o.o.:
  Duje Vuković
 • Predstavnik u Povjerenstvu za granice pomorskog dobra Splitsko-dalmatinske županije:
  Domagoj Vuković

Pomjenjivi član stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije:

 • Bernardin Petrić
Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.