Radna tijela

Radna tijela Općinskog vijeća

Komisija za dodjelu javnih priznanja:

 • Tonči Baukpredsjednik
 • Marina Bratićčlan
 • Domagoj Vukovićčlan
 • Mirjana Škobaljčlan
 • Tihomir Zemunikčlan

Povjerenstvo za određivanje imena ulica i trgova na području općine Dugi Rat

 • Tomislav Vojnovićpredsjednik
 • Andrija Marasovićčlan
 • Mijo Petričevićčlan

Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru:

 • Tonči Vuković
 • Duje Bilanović
 • Danijela Čulić

Stožer za zaštitu i spašavanje:

R.br. Ime i prezime Dužnost u stožeru
1. LOVRE BILIĆ načelnik stožera – zamjenik općinskog načelnika
2. TONČI DINČIĆ član stožera – vođa sektora PP Omiš
3. SANJA LULIĆ član stožera – stručni suradnik za preventivno-planske i administrativne logističke poslove u PUZS Split
4. MARINA MARAS član stožera – predstavnik HCK GDCK Omiš
5. TOMISLAV DVORAČEK član stožera – predstavnik HGSS Stanice Split
6. IVO VUKOVIĆ član stožera – predstavnik Udruge privatnih brodara
7. JOŠKO BIJUKOVIĆ član stožera – voditelj tehničke službe u Vodovod d.o.o. Omiš
8. LEONARDO LJUBIČIĆ član stožera – direktor Peovice d.o.o. Omiš
9. DANIJEL ŠTAMBUK, dr. med. član stožera – voditelj Ispostave hitne medicine Omiš
10. PAVAO TOMIĆ član stožera – zapovjednik DVD Dalmacija Dugi Rat
11. MARKO KADIĆ, stuč.spec.ing.sec. član stožera – član zapovjedništva DVD Dalmacija
12. TONČI MIMICA član stožera – HEP DP Elektrodalmacija pogon Omiš

Mandatno povjerenstvo:

 • Domagoj Vuković – predsjednik
 • Frane Marčić – član
 • Tomislav Vojnović – član

Povjerenstvo za izbor i imenovanje:

 • Drago Klarić – predsjednik
 • Dino Ercegović – član
 • Mirjana Škobalj – član

Odbor za Statut i Poslovnik:

 • Jerolima Klafurić – predsjednik
 • Marin Škobalj – član
 • Domagoj Vuković – član

Socijalno vijeće:

 • Ante Banović
 • Drago Klarić
 • Jadran Čizmić
 • Ivan Rako
 • Sanja Vitaić
 • Marin Škobalj
 • Dijana Mimica

Upravno vijeće dječjeg vrtića Dugi Rat:

 • Matija Stipetić
 • Hrvoje Pastar
 • Jerolima Klafurić

Predstavnici Općine Dugi Rat u raznim tijelima i društvima:

 • Predstavnik u Skupštini trgovačkog društva „Vodovod“ d.o.o.:
  Frane Marčić
 • Predstavnik u Nadzornom odboru trgovačkog društva „Vodovod“ d.o.o.:
  Bernardin Petrić
 • Predstavnik u Skupštini trgovačkog društva „Peovica“ d.o.o.:
  Domagoj Vuković
 • Predstavnik u Nadzornom odboru trgovačkog društva „Peovica“ d.o.o.:
  Dino Ercegović

Predstavnik u Povjerenstvu za granice pomorskog dobra Splitsko-dalmatinske županije:

 • Domagoj Vuković

Promjenjivi član stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije:

 • Drago Klarić
Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.