Radna tijela

Radna tijela Općinskog vijeća

Komisija za dodjelu javnih priznanja:

 • Jerko Roglićpredsjednik
 • Ivan Vrdoljakčlan
 • Jadranka Žilićčlan
 • Tomislav Vojnovićčlan
 • Marin Ivaniševićčlan

Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru:

 • Joško Vojnović
 • Duje Bilanović
 • Slavko Petrina

Stožer za zaštitu i spašavanje:

R.br. Ime i prezime Dužnost u stožeru
1. LOVRE BILIĆ načelnik stožera – zamjenik općinskog načelnika
2. TONČI DINČIĆ član stožera – vođa sektora PP Omiš
3. SANJA LULIĆ član stožera – stručni suradnik za preventivno-planske i administrativne logističke poslove u PUZS Split
4. MARINA MARAS član stožera – predstavnik HCK GDCK Omiš
5. TOMISLAV DVORAČEK član stožera – predstavnik HGSS Stanice Split
6. IVO VUKOVIĆ član stožera – predstavnik Udruge privatnih brodara
7. JOŠKO BIJUKOVIĆ član stožera – voditelj tehničke službe u Vodovod d.o.o. Omiš
8. LEONARDO LJUBIČIĆ član stožera – direktor Peovice d.o.o. Omiš
9. DANIJEL ŠTAMBUK, dr. med. član stožera – voditelj Ispostave hitne medicine Omiš
10. PAVAO TOMIĆ član stožera – zapovjednik DVD Dalmacija Dugi Rat
11. MARKO KADIĆ, stuč.spec.ing.sec. član stožera – član zapovjedništva DVD Dalmacija
12. TONČI MIMICA član stožera – HEP DP Elektrodalmacija pogon Omiš

Mandatno povjerenstvo:

 • dr. Marin Ivanišević – predsjednik
 • Tomislav Vojnović – član
 • Romeo Tomaš – član

Povjerenstvo za izbor i imenovanje:

 • Frane Pleić – predsjednik
 • Mirjana Škobalj – član
 • Marija Tomaš – član

Odbor za Statut i Poslovnik:

 • Bernardin Petrić – predsjednik
 • Ivan Voloder – član
 • Marin Ivanišević, dr. – član

Socijalno vijeće:

 • Romeo Tomaš
 • Branimir Lažeta
 • Ante Banović
 • Jerolima Čulić
 • Mirjana Škobalj
 • Ivan Roso
 • Ružica Baraban

Odbor za rješavanje problematike dječjeg vrtića Dugi Rat:

 • Lovre Bilić
 • Ružica Baraban
 • Matilda Vuković
 • Biljana Brkan

Odbor za granice Općine Dugi Rat:

 • Tomislav Vojnović – predsjednik
 • Domagoj Vuković – član
 • Romeo Tomaš –  član

Odbor  za „Vodoopskrbu visoke zone“:

 • Jurica Ivanišević – predsjednik
 • Jasminka Panković – član
 • Tomislav Vojnović – član

Upravno vijeće dječjeg vrtića Dugi Rat:

 • Srećko Zelić
 • Dijana Ercegović
 • Jerolima Čulić

Predstavnici Općine Dugi Rat u raznim tijelima i društvima:

 • Predstavnik u Skupštini trgovačkog društva „Vodovod“ d.o.o.:
  Drago Klarić
 • Predstavnik u Nadzornom odboru trgovačkog društva „Vodovod“ d.o.o.:
  Bernardin Petrić
 • Predstavnik u Skupštini trgovačkog društva „Peovica“ d.o.o.:
  Josip Čikotić
 • Predstavnik u Nadzornom odboru trgovačkog društva „Peovica“ d.o.o.:
  Duje Vuković
 • Predstavnik u Povjerenstvu za granice pomorskog dobra Splitsko-dalmatinske županije:
  Domagoj Vuković

Pomjenjivi član stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije:

 • Bernardin Petrić
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status