Proračun

 • II. izmjene i dopune Proračuna Općine Dugi Rat za 2019.godinu .xls
 • II. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dugi Rat za 2019. godinu .docx
 • II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dugi Rat za 2019. godinu .docx
 • I. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi Općine Dugi Rat za 2019. godinu .docx
 • I. Izmjene Programa javnih potreba u području socijalne skrbi na području Općine Dugi Rat za 2019. godinu .docx
 • I. Izmjene Programa javnih potreba u sportu na području Općine Dugi Rat za 2019. godinu .docx
 • Odluka o usvajanju II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Dugi Rat za 2019. godinu .rtf
 • Proračun Općine Dugi Rat za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu .xls
 • Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dugi Rat u 2020. godinu .docx
 • Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dugi Rat u 2020. godinu .docx
 • Program javnih potreba u kulturi Općine Dugi Rat za 2020. godinu .docx
 • Program javnih potreba u području socijalne skrbi Općine Dugi Rat za 2020. godinu .docx
 • Program javnih potreba u sportu Općine Dugi Rat za 2020. godinu .docx
 • Odluka o usvajanju Proračuna Općine Dugi Rat za 2020. godinu sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu .docx
 • Odluka o izvršenju Proračuna za 2020. godinu .docx
 • I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Dugi Rat za 2019. godinu .zip
 • Proračun Općine Dugi Rat za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
  • OPĆI DIO .xls
  • POSEBNI DIO .xls
  • PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA .xls
 • III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Dugi Rat za 2018. godinu .zip
 • II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Dugi Rat za 2018. godinu .zip
 • I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Dugi Rat za 2018. godinu .zip
 • Odluka o izvršenju Proračuna Općine Dugi Rat za 2018. godinu .doc
 • Proračun Općine Dugi Rat za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
  • OPĆI DIO .xls
  • POSEBNI DIO .xls
  • PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA .xls
 • Proračun Općine Dugi Rat za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu .pdf
 • Odluka o izvršenju Proračuna Općine Dugi Rat za 2017. godinu .pdf
 • I. izmjene i dopune Proračuna Općine Dugi Rat za 2016. godinu .pdf
 • II. izmjene i dopune Proračuna Općine Dugi Rat za 2016. godinu .pdf
 • Odluka o polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Dugi Rat za 2017. godinu .pdf
 • 2. polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Dugi Rat za 2017. godinu .pdf
 • Obrazloženje .pdf
 • Izmjene i dopune Proračuna Općine Dugi Rat za 2017. godinu .pdf
 • II. izmjene i dopune Proračuna Općine Dugi Rat za 2017. godinu .zip
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status