Proračun

2023. godina

 • Izvješće načelnika o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2022. godini .docx
 • Izvještaj načelnika o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2022. godini .docx
 • Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2022. godinu uz obrazloženje .docx
 • Obrazloženje I. izmjena i dopuna proračuna .docx
 • Odluka o dopuni Odluke o izvršavanju proračuna Općine Dugi Rat za 2023. godinu .docx
 • I. izmjene i dopune programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dugi Rat u 2023. godini .docx
 • I. izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dugi Rat u 2023. godini .docx
 • I. izmjene programa javnih potreba u sportu Općine Dugi Rat za 2023. godinu .docx
 • I. izmjene i dopune Proračuna Općine Dugi Rat za 2023. godinu .xls
 • Odluka o izgradnji objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu .docx
 • Odluka o održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu .docx
 • Odluka javnih potreba u sportu za 2023. godinu .docx
 • Odluka javnih potreba u kulturi za 2023. godinu .docx
 • Odluka javnih potreba iz područja socijalne skrbi za 2023. godinu .docx
 • Proračun za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. godinu .xls
 • Obrazloženje proračuna .docx
 • Odluka o usvajanju Proračuna za 2023. godinu .docx
 • Odluka o izvršavanju Proračuna za 2023. godinu .docx

2022. godina

 • I. izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dugi Rat u 2022. godini .docx
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Općine Dugi Rat za 2022. godinu .docx
 • I. izmjene i dopune Proračuna Općine Dugi Rat za 2022. godinu .docx .xls .xls
 • Proračun Općine Dugi Rat za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu .xls .xls
 • Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dugi Rat u 2022. godini .docx
 • Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dugi Rat u 2022. godini .docx
 • Program javnih potreba u sportu Općine Dugi Rat za 2022. godinu .docx
 • Program javnih potreba u kulturi Općine Dugi Rat za 2022. godinu .docx
 • Program javnih potreba u području socijalne skrbi Općine Dugi Rat za 2022. godinu .docx
 • Odluka o usvajanju Proračuna Općine Dugi Rat za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu .docx
 • Odluka o izvršenju Proračuna za 2022. godinu .docx

2021. godina

 • III. izmjene i dopune Proračuna Općine Dugi Rat za 2021. godinu .xls .xls
 • III. izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dugi Rat u 2021. godini .docx
 • III. izmjene i dopune Programa javnih potreba u području socijalne skrbi Općine Dugi Rat za 2021. godinu .docx
 • Odluka o usvajanju III. izmjena i dopuna Proračuna Općine Dugi Rat za 2021. godinu .docx
 • II. izmjene i dopune Proračuna Općine Dugi Rat za 2021. godinu .xls .xls
 • II. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dugi Rat u 2021. godini .docx
 • II. izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dugi Rat u 2021. godini .docx
 • II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Općine Dugi Rat za 2021. godinu .docx
 • II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Dugi Rat za 2021. godinu .docx
 • II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u području socijalne skrbi Općine Dugi Rat za 2021. godinu .docx
 • Odluka o usvajanju II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Dugi Rat za 2021. godinu .docx
 • I. izmjene i dopune Proračuna Općine Dugi Rat za 2021. godinu .xls .xls .xls
 • I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dugi Rat u 2021. godini .docx
 • I. izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dugi Rat u 2021. godini .docx
 • I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Općine Dugi Rat za 2021. godinu .docx
 • I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Dugi Rat za 2021. godinu .docx
 • I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u području socijalne skrbi Općine Dugi Rat za 2021. godinu .docx
 • Odluka o usvajanju I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Dugi Rat za 2021. godinu .docx
 • Proračun Općine Dugi Rat za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu .xls .xls .xlsx
 • Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dugi Rat u 2021. godinu .docx
 • Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dugi Rat u 2021. godinu .docx
 • Program javnih potreba u sportu Općine Dugi Rat za 2021. godinu .docx
 • Program javnih potreba u kulturi Općine Dugi Rat za 2021. godinu .docx
 • Program javnih potreba u području socijalne skrbi Općine Dugi Rat za 2021. godinu .docx
 • Odluka o usvajanju Proračuna Općine Dugi Rat za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu .docx
 • Odluka o izvršenju Proračuna za 2021. godinu .docx

2020. godine

 • Proračun Općine Dugi Rat za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu .xls
 • Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dugi Rat u 2020. godinu .docx
 • Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dugi Rat u 2020. godinu .docx
 • Program javnih potreba u kulturi Općine Dugi Rat za 2020. godinu .docx
 • Program javnih potreba u području socijalne skrbi Općine Dugi Rat za 2020. godinu .docx
 • Program javnih potreba u sportu Općine Dugi Rat za 2020. godinu .docx
 • Odluka o usvajanju Proračuna Općine Dugi Rat za 2020. godinu sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu .docx
 • Odluka o izvršenju Proračuna za 2020. godinu .docx
 • I. izmjene i dopune Proračuna Općine Dugi Rat za 2020. godinu .xls .xls
 • I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dugi Rat za 2020. godinu .docx
 • I. izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dugi Rat za 2020. godinu .docx
 • I. izmjene Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Dugi Rat za 2020. godinu .docx
 • I. izmjene Programa javnih potreba u području socijalne skrbi na području Općine Dugi Rat za 2020. godinu .docx
 • I. izmjene Programa javnih potreba u sportu na području Općine Dugi Rat za 2020. godinu .docx
 • II. izmjene i dopune Proračuna Općine Dugi Rat za 2020. godinu .xls .xls
 • II. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dugi Rat za 2020. godinu .docx
 • II. izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dugi Rat za 2020. godinu .docx
 • II. izmjene Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Dugi Rat za 2020. godinu .docx
 • II. izmjene Programa javnih potreba u području socijalne skrbi na području Općine Dugi Rat za 2020. godinu .docx
 • II. izmjene Programa javnih potreba u sportu na području Općine Dugi Rat za 2020. godinu .docx
 • III. izmjene i dopune Proračuna Općine Dugi Rat za 2020. godinu .xls .xls
 • III. izmjene Programa javnih potreba u području socijalne skrbi na području Općine Dugi Rat za 2020. godinu .docx

2019. godina

 • Proračun Općine Dugi Rat za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
  • OPĆI DIO .xls
  • POSEBNI DIO .xls
  • PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA .xls
 • Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dugi Rat u 2019. godini .docx
 • Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dugi Rat u 2019. godini .docx
 • Program javnih potreba u sportu Općine Dugi Rat za 2019. godinu .docx
 • Program javnih potreba u kulturi Općine Dugi Rat za 2019. godinu .docx
 • Program javnih potreba u području socijalne skrbi Općine Dugi Rat za 2019. godinu .docx
 • I. izmjene i dopune Proračuna Općine Dugi Rat za 2019. godinu .zip
 • I. izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dugi Rat u 2019. godini .docx
 • I. izmjene i dopune programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dugi Rat u 2019. godini .docx
 • I. izmjene Programa javnih potreba u kulturi Općine Dugi Rat za 2019. godinu .docx
 • I. izmjene Programa javnih potreba u području socijalne skrbi na području Općine Dugi Rat za 2019. godinu .docx
 • I. izmjene Programa javnih potreba u sportu na području Općine Dugi Rat za 2019. godinu .docx
 • Odluka o usvajanju II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Dugi Rat za 2019. godinu .rtf
 • II. izmjene i dopune Proračuna Općine Dugi Rat za 2019.godinu .xls
 • II. izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dugi Rat za 2019. godinu .docx
 • II. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dugi Rat za 2019. godinu .docx

2018. godina

 • Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dugi Rat u 2018. godini .docx
 • Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dugi Rat u 2018. godini .docx
 • Program javnih potreba u sportu Općine Dugi Rat za 2018. godinu .docx
 • Program javnih potreba u kulturi Općine Dugi Rat za 2018. godinu .docx
 • Program javnih potreba u području socijalne skrbi Općine Dugi Rat za 2018. godinu .docx
 • Odluka o izvršenju Proračuna Općine Dugi Rat za 2018. godinu .doc
 • I. izmjene i dopune Proračuna Općine Dugi Rat za 2018. godinu .zip
 • I. izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dugi Rat u 2018. godini .docx
 • I. izmjene i dopune programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dugi Rat u 2018. godini .docx
 • I. izmjene i dopune programa javnih potreba u sportu Općine Dugi Rat za 2018. godinu .docx
 • I. izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi Općine Dugi Rat za 2018. godinu .docx
 • I. izmjene i dopune programa javnih potreba u području socijalne skrbi Općine Dugi Rat za 2018. godinu .docx
 • II. izmjene i dopune Proračuna Općine Dugi Rat za 2018. godinu .zip
 • III. izmjene i dopune Proračuna Općine Dugi Rat za 2018. godinu .zip

2017. godina

 • Proračun Općine Dugi Rat za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu .pdf
 • Odluka o izvršenju Proračuna Općine Dugi Rat za 2017. godinu .pdf
 • Odluka o polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Dugi Rat za 2017. godinu .pdf
 • 2. polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Dugi Rat za 2017. godinu .pdf
 • Obrazloženje .pdf
 • I. izmjene i dopune Proračuna Općine Dugi Rat za 2017. godinu .pdf
 • II. izmjene i dopune Proračuna Općine Dugi Rat za 2017. godinu .zip
 • II. izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dugi Rat za 2017. godinu .docx
 • II. izmjene i dopune programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dugi Rat za 2017. godinu .docx
 • II. izmjene programa javnih potreba u području socijalne skrbi Općine Dugi Rat za 2017. godinu .doc

2016. godina

 • I. izmjene i dopune Proračuna Općine Dugi Rat za 2016. godinu .pdf
 • II. izmjene i dopune Proračuna Općine Dugi Rat za 2016. godinu .pdf
Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.