Proračun

 • II. izmjene i dopune Proračuna Općine Dugi Rat za 2019.godinu .xls
 • II. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dugi Rat za 2019. godinu .docx
 • II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dugi Rat za 2019. godinu .docx
 • I. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi Općine Dugi Rat za 2019. godinu .docx
 • I. Izmjene Programa javnih potreba u području socijalne skrbi na području Općine Dugi Rat za 2019. godinu .docx
 • I. Izmjene Programa javnih potreba u sportu na području Općine Dugi Rat za 2019. godinu .docx
 • Odluka o usvajanju II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Dugi Rat za 2019. godinu .rtf
 • Proračun Općine Dugi Rat za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu .xls
 • Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dugi Rat u 2020. godinu .docx
 • Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dugi Rat u 2020. godinu .docx
 • Program javnih potreba u kulturi Općine Dugi Rat za 2020. godinu .docx
 • Program javnih potreba u području socijalne skrbi Općine Dugi Rat za 2020. godinu .docx
 • Program javnih potreba u sportu Općine Dugi Rat za 2020. godinu .docx
 • Odluka o usvajanju Proračuna Općine Dugi Rat za 2020. godinu sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu .docx
 • Odluka o izvršenju Proračuna za 2020. godinu .docx
 • I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Dugi Rat za 2019. godinu .zip
 • Proračun Općine Dugi Rat za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
  • OPĆI DIO .xls
  • POSEBNI DIO .xls
  • PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA .xls
 • III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Dugi Rat za 2018. godinu .zip
 • II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Dugi Rat za 2018. godinu .zip
 • I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Dugi Rat za 2018. godinu .zip
 • Odluka o izvršenju Proračuna Općine Dugi Rat za 2018. godinu .doc
 • Proračun Općine Dugi Rat za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
  • OPĆI DIO .xls
  • POSEBNI DIO .xls
  • PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA .xls
 • Proračun Općine Dugi Rat za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu .pdf
 • Odluka o izvršenju Proračuna Općine Dugi Rat za 2017. godinu .pdf
 • I. izmjene i dopune Proračuna Općine Dugi Rat za 2016. godinu .pdf
 • II. izmjene i dopune Proračuna Općine Dugi Rat za 2016. godinu .pdf
 • Odluka o polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Dugi Rat za 2017. godinu .pdf
 • 2. polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Dugi Rat za 2017. godinu .pdf
 • Obrazloženje .pdf
 • Izmjene i dopune Proračuna Općine Dugi Rat za 2017. godinu .pdf
 • II. izmjene i dopune Proračuna Općine Dugi Rat za 2017. godinu .zip