Poziv za podnošenje prijava za organizaciju „21. DUGORATSKOG LJETA 2023. GODINE„

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGIRAT
Općinski načelnik

KLASA: 024-06/23-01/09
URBROJ: 2181-22-2/1-23-1
Dugi Rat, 06. ožujka 2023.

Općinski načelnik Općine Dugi Rat, objavljuje

POZIV
za podnošenje prijava za
organizaciju „ 21. DUGORATSKOG LJETA 2023. GODINE „

I

Proračunom Općine Dugi Rat za 2023. godinu i Financijskim planom Turističke zajednice Općine Dugi Rat za 2023. godinu osigurana su financijska sredstva za organizaciju manifestacija u sklopu Dugoratskog ljeta.

II

Pravo na podnošenje prijava na ovaj poziv imaju fizičke osobe (pojedinci) i udruge registrirane za organizaciju kulturnih manifestacija, kao i udruge registrirane za djelatnosti koje omogućavaju organizaciju priredbi iz programa „21. Dugoratskog ljeta 2023. godine“.

III

Prijave po ovom pozivu sadržavaju ponude za organizaciju programa „Dugoratskog ljeta“ u sklopu tradicionalnih priredbi ili kao ponude za pojedinačna događanja.

Tradicionalne priredbe za koje treba dostaviti ponudu u cjelovitom programu, djelomičnom programu ili u ponudi za organizaciju pojedinačne priredbe su:
1.) “16. Festival poljičkog soparnika“ (vrijeme održavanja 29. srpnja, subota)
2.) Povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja (vrijeme održavanja 04. kolovoza, petak)
3.) Dječji festival „Glas Poljica“ (vrijeme održavanja 25. kolovoza, petak).

IV

U slučaju dostavljanja ponude za pojedinu priredbu prihvatiti će se najviše dva programa po udruzi.

V

Podnositelji prijava dostavljaju svoje programe putem pošte na adresu: OPĆINA DUGI RATOpćinski načelnik21315 DUGI RAT, Poljička cesta 133 ili neposredno na protokol Općine Dugi Rat ili elektronskim putem na: opcina@dugirat.hr.

Uz obvezni detaljno razrađeni program, predlagatelji trebaju dostaviti financijski plan ili specificirani troškovnik za izvršenje predloženog programa, dijela programa ili pojedinačne priredbe.

Općina Dugi Rat može zatražiti da podnositelj prijave predstavnicima Općine osobno prezentira i pojasni planirani tijek manifestacije za koju je podnio prijavu, prije nego Općina odluči o prihvaćanju prijave.

Prijave se dostavljaju zaključno sa danom 02. svibnja 2023. godine neovisno o načinu dostave.

Ovaj poziv će se objaviti na oglasnoj ploči Općine Dugi Rat i na web stranici www.dugirat.hr.

OPĆINSKI NAČELNIK:
mr. Tonči Bauk, dipl.ing.

Možda će vas zanimati...

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.