Poziv na pisano testiranje

Na temelju članka 20. st. 4. t. 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja za imenovanje UPRAVITELJA VLASTITOG POGONA Općine Dugi Rat – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, objavljuje

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
(pisano testiranje)

Na pisano testiranje mogu pristupiti sljedeći kandidati:

1. STIPE MARAS

a isto će se održati dana 18. travnja 2017. godine (utorak) s početkom u 10,00 sati u prostorijama općinske vijećnice Općine Dugi Rat na adresi Poljička cesta 133, Dugi Rat (ulaz sa Trga).

Testiranje će se obaviti sukladno obavijesti i uputama koje su prethodno objavljene na web stranici Općine Dugi Rat www.dugirat.hr.
Na testiranje je potrebno donijeti važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu.
Smatra se da je kandidat, koji navedenog dana i u zakazano vrijeme nije pristupio testiranju, bez obzira na razloge, povukao prijavu na natječaj.
Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koji kandidata eventualno spriječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.
Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir ili pravila ponašanja s kojima će biti upoznat neposredno prije početka testiranja.
Ostalim podnositeljima prijava dostaviti će se pisana obavijest o razlozima zbog kojih se ne smatraju kandidatima prijavljenim na javni natječaj.

Rezultati pisanog testiranja bit će objavljeni istog dana na oglasnoj ploči Općine Dugi Rat.
Usmeni intervju, ovisno o rezultatima pisanog testiranja, provesti će se također istog dana s početkom u 12,30 sati.

KLASA: 112-02/17-01/01
URBROJ: 2155/02-04-17-6
Dugi Rat, 12. travnja 2017.

Povjerenstvo za provedbu natječaja

Možda će vas zanimati...

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.