Postupci jednostavne nabave

 • 2. poziv na dostavu ponuda NSV 22/29 Usluga postavljanja i dizanja barijera i plutača na području općine u 2022. godini
  • Poziv za dostavu ponuda .rtf
  • Ponudbeni list .docx
  • Troškovnik .docx
 • Usluga tretiranja palmi protiv palmine pipe
  • Poziv za dostavu ponuda .rtf
  • Ponudbeni list .docx
  • Troškovnik .docx
  • Odluka o odabiru .docx
 • Radovi na uređenju zida ispod autobusne stanice na Krilu (ponovljeno)
 • Usluga postavljanja i dizanja barijera i plutača na području Općine u 2022. godini
  • Poziv za dostavu ponuda .rtf
  • Ponudbeni list .docx
  • Troškovnik .docx
 • Usluga deratizacije i dezinsekcije na području Općine Dugi Rat za razdoblje od dvije (2) godine
  • Poziv za dostavu ponuda .rtf
  • Ponudbeni list .docx
  • Troškovnik .xlsx
  • Program mjera  .pdf
  • Provedbeni plan .pdf
  • Zapisnik i odluka o odabiru .pdf
 • Radovi na uređenju ulica Golubinka III i Vavlje III
 • Radovi na uređenju zida ispod autobusne stanice na Krilu
 • Radovi na uređenju ulica: Dućki put, Žilića potok (dio ulice), Sikirica (dio ulice) i Drage Ivaniševića (dio ulice)
  • Poziv za dostavu ponuda .rtf
  • Ponudbeni list .docx
  • Troškovnik .docx
  • Odluka o odabiru .docx
 • Nabava građevinskog materijala
  • Poziv za dostavu ponuda .rtf
  • Ponudbeni list .docx
  • Troškovnik .docx
  • Odluka o odabiru .docx
 • Nabava računala i računalne opreme (ponovljeno)
  • Poziv za dostavu ponuda .rtf
  • Ponudbeni list .docx
  • Troškovnik .xlsx
  • Odluka o odabiru .docx
 • Nabava računala i računalne opreme
 • Izrada glavnog projekta za uređenje dječjeg vrtića – stara škola Krilo
  • Poziv za dostavu ponuda .rtf
  • Odluka o odabiru .docx
 • Poziv za obavljanje poslova održavanja javne rasvjete na području Općine Dugi Rat u 2022. godini .rtf
Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.