Postavljanje aqua liftova u Dugom Ratu

Postavljanje aqua liftova u Dugom Ratu
Postavljanje aqua liftova u Dugom Ratu

Nakon postavljanja aqua lifta u Dugom Ratu slijedi postavljanje istog takvog u Dućama.

Pred sami početak ljetne sezone u Dugom Ratu, na betonskom platou ispred ugostiteljskog objekta Rivica, postavljen je aqua lift, tj. invalidsko pomagalo za lakši ulazak i izlazak iz mora. Ova investicija je planirana Općinskim proračunom kao i što je planirano postavljanje još jednog takvog lifta na lokaciju u Dućama, nakon što se izvrši odabir te lokacije sukladno uvjetima koje mora udovoljavati pristup invalidnim osobama i osobama smanjene pokretljivosti.

Možda će vas zanimati...

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.