Poslovnik

Poslovnik
Poslovnikom Općinskog vijeća podrobnije se uređuje način konstituiranja, sazivanje, rad, tijek sjednice, glasovanje i vođenje zapisnika kao i održavanje reda na sjednici Općinskog vijeća, prava predsjednika i potpredsjednika Vijeća te članova Vijeća.
Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Dugi Rat (pročišćeni tekst) možete pročitati ovdje.