Ponovni oglas javne rasprave

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za komunalne poslove,komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša

OGLAŠAVA PONOVNU JAVNU RASPRAVU

o Studiji o utjecaju na okoliš državne ceste D8, dionica čvor TTTS – čvor Stara Podstrana – čvor Krilo Jesenice – čvor Dugi Rat – most Cetina

Na temelju Odluke Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Klasa: UP/I-351-03/17-02/78; Urbroj: 517-03-1-2-18-12 od 27.09.2018., te članka 17. stavka 2. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („NN“ 64/08), stavlja se na ponovnu javnu raspravu predmetna Studija.

  1. Javna rasprava trajat će 20 dana u vremenu od 23. 10. 2018. do 12. 11. 2018.
  2. Javni uvid u Studiju, za vrijeme trajanja javne rasprave, može se izvršiti radnim danom u vremenu od 8 – 13 sati u prostorijama Splitsko-dalmatinske županije, Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša u Splitu, Bihaćka 1/III, soba broj 8, prostorijama Grada Omiša, Trg kralja Tomislava 5 u Omišu, prostorijama Općine Podstrana, Trg d. Franje Tuđmana 3 u Podstrani, te prostorijama Općine Dugi Rat, Poljička cesta 133 u Dugom Ratu.
  3. Javno izlaganje održat će se dana 09. 11. 2018. s početkom u 11:00 sati u prostorijama Općinske vijećnice u Podstrani, Trg dr. Franje Tuđmana 3, te istog dana s početkom u 14.00 sati u Dugom Ratu u prostorijama Kino dvorane.
  4. Sažetak Studije bit će danom početka javne rasprave objavljen javnosti i zainteresiranoj javnosti na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
  5. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti mogu se upisati u knjige primjedbi na mjestu javnog uvida ili se u pisanom obliku mogu dostaviti Upravnom odjelu za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije, Split, Domovinskog rata 2 do 12. 11. 2018. Pisane primjedbe koje ne budu dostavljene u roku i nisu čitko napisane, neće se uzeti u obzir u pripremi izviješća s javne rasprave.

Ovaj oglas objavit će se u dnevnom listu “Slobodna Dalmacija”, oglasnoj ploči i internetskoj stranici Splitsko – dalmatinske županije te na oglasnim pločama Grada Omiša i Općina Podstrana i Dugi Rat.

Možda će vas zanimati...

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.