Općina Dugi Rat Najnovije obavijesti

Poziv za nabavu komunalne opreme

REPUBLIKA  HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA DUGI RAT KLASA: 022-05/21-01/141 URBROJ: 2155/02-02/3-21-2 POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE PREDMET: Poziv za nabavu komunalne opreme Evidencijski broj nabave: NSV 21/35 Dugi Rat, 30. studenoga...

Poziv za obavljanje poslova održavanja javne rasvjete na području Općine Dugi Rat u 2022. godini

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA  ŽUPANIJA OPĆINA DUGI RAT KLASA: 022-05/21-01/138 URBROJ: 2155/02-02/3-21-2  POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE PREDMET: Poziv za obavljanje poslova održavanja javne rasvjete na području Općine Dugi Rat u 2022. godini...

Obavijest o odlaganju glomaznog otpada

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA DUGI RAT O B A V I J E S T Korisnike javne usluge, Peovice d.o.o., prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada obaviještavamo da je glomazni otpad...

Priopćenje načelnika vezano za Luku Krilo

Poštovani mještani, s obzirom da su na zadnjoj održanoj Županijskoj skupštini izrečene nelogičnosti od gosp. Mrčića vezanu uz luku Krilo osjećam obvezu informirati javnost s pravim stanjem stvari i poduzetim radnjama od strane Općine...

Javni natječaj za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta (dio z.k.č.z. 1668/3 k.o. Duće) u vlasništvu Općine Dugi Rat

Na temelju Odluke općinskog vijeća Općine Dugi Rat o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta (dio z.k.č.z. 1668/3 k.o. Duće) u vlasništvu Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“-službeno glasilo Općine Dugi Rat br. 03/2021), općinski načelnik Općine...

Poruka općinskog načelnika

Poštovani sumještani, ponukan novinskim člancima i objavama na privatnim profilima društvenih mreža o radu unutar općine, moram naglasiti da su samo informacije na službenim stranicama općine pravno valjane i istinite, te da informacije koje...

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.