Otvoreni natječaji za ublažavanje posljedica pandemije u poljoprivredi

Prijave počinju 29. i 30. listopada 2020. godine i traju samo 8 dana!

POJEDINAČNE POTPORE DO 52.076,50 KUNA I 371.975,00 KUNA

RADI UBLAŽAVANJA POSLJEDICA PANDEMIJE COVID-19 VIRUSA TE RJEŠAVANJA PROBLEMA S LIKVIDNOŠĆU S KOJIM SE SUOČAVAJU POLJOPRIVREDNICI TE MIKRO, MALA I SREDNJA PODUZEĆA KOJA SE BAVE PRERADOM, PLASIRANJEM NA TRŽIŠTE I RAZVOJEM POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA, AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU OBJAVILA JE DVA NATJEČAJA ZA PROVEDBU MJERE 21 „IZVANREDNA PRIVREMENA POTPORA POLJOPRIVREDNICIMA I MSP-OVIMA KOJI SU POSEBNO POGOĐENI KRIZOM UZROKOVANOM BOLEŠĆU COVID-19“ IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020. UKUPAN IZNOS POTPORE RASPOLOŽIV KROZ OVE NATJEČAJE JE
360 MILIJUNA KUNA.

1) NATJEČAJ ZA POLJOPRIVREDNIKE, GDJE SU PRIHVATLJIVI KORISNICI POLJOPRIVREDNICI KOJI SE BAVE BILJNOM I STOČARSKOM PROIZVODNJOM TE UZGOJEM GLJIVA, FIZIČKE I PRAVNE OSOBE UPISANE U UPISNIK POLJOPRIVREDNIKA I/ILI EVIDENCIJU PČELARA I PČELINJAKA ZAKLJUČNO S 01.01.2019. GODINE

 • Korisnici moraju biti upisani u Registar poreznih obveznika zaključno s 01.01.2019. godine.
 • Osim toga, prihvatljivi korisnici na ovom natječaju moraju imati evidentirano smanjenje priljeva po poslovnim računima od minimalno 15%, odnosno od najmanje 18.598,75 kuna u razdoblju od 01.01. do 30.09.2020. godine (uključujući 30.09.), u odnosu na isto razdoblje u 2019. godini. U izračun priljeva neće biti uključene potpore iz investicijskih mjera (NE-IAKS) iz Programa, kao ni potpore iz investicijskih mjera Nacionalnog programa pomoći sektoru vina koje je u promatranim razdobljima Agencija za plaćanja isplatila korisniku na njegove poslovne račune.
 • Korisnik mora imati podmirene odnosno uređene financijske obveze po osnovi javnih davanja o kojima porezna uprava vodi analitičke evidencije na dan 02. studenog 2020. godine.
 • Maksimalni iznos potpore po korisniku iznosi 52.076,50 kuna, ali ne više od stvarnog iznosa pada priljeva.

2) Natječaj za MSP-ove, gdje su prihvatljivi korisnici mikro, mala i srednja poduzeća registrirana za djelatnost prerade, stavljanje na tržište i razvoj poljoprivrednih proizvoda u sektorima maslina i maslinovog ulja, vina, mlijeka, mesa, voća, povrća, cvijeća, aromatičnog, začinskog i ostalog bilja, gljiva te pakiranja jaja i proizvoda od jaja ili pčelinjih proizvoda

 • Korisnici moraju biti registrirani u odgovarajućim upisnicima Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva zdravstva zaključno s 01.01.2019. godine.
 • Korisnici moraju biti upisani u Registar poreznih obveznika zaključno s 01. siječnja 2019. godine.
 • Poduzeća moraju imati evidentirano smanjenje priljeva po poslovnim računima od minimalno 15%, odnosno od najmanje 37.197,50 kuna u razdoblju od 01.01. do 30.09.2020. godine (uključujući 30.09.), u odnosu na isto razdoblje u 2019. godini. U izračun priljeva neće biti uključene potpore iz investicijskih mjera (NE-IAKS) iz Programa, kao ni potpore iz investicijskih mjera Nacionalnog programa pomoći sektoru vina koje je u promatranim razdobljima Agencija za plaćanja isplatila korisniku na njegove poslovne račune.
 • Korisnik mora imati podmirene odnosno uređene fianncijske obveze po osnovi javnih davanja o kojima Porezna uprava vodi analitičke evidencije na dan 02. studenog 2020. godine.
 • Maksimalni iznos potpore po korisniku iznosi 371.975,00 kuna, ali ne više od stvarnog iznosa pada priljeva.

Planirani rokovi za podnošenje zahtjeva za potporu su:

 • Od 30. listopada od 00:00 sati do 6. studenoga do 12:00 sati (za poljoprivrednike)
 • Od 29. listopada od 00:00 sati do 5. studenoga do 12:00 sati (za MSP-ove)

VAŽNA NAPOMENA

Sve zainteresirane potencijalne korisnike koji ispunjavaju uvjete podnošenja zahtjeva za isplatu potpore za neki od gore navedenih natječaja, a ne posjeduju lozinku i korisničko ime za pristup AGRONET sustavu te nemaju dodijeljen modul „RURALNI RAZVOJ” u AGRONET-u, Ministarstvo poljoprivrede i APPRRR pozivaju da se upišu u Evidenciju korisnika sukladno Vodiču za upis u Evidenciju korisnika u ruralnom razvoju za mjeru M21 najkasnije do 28. listopada. Bez upisa u Evidenciju korisnika nije moguće podnošenje zahtjeva za isplatu potpore.

U slučaju da se potencijalni korisnici po prvi puta upisuju u Evidenciju korisnika upravo radi mjere 21., prilikom unosa podataka u Zahtjev za upis u Evidenciju korisnika nužno je u polje „faks”
upisati tekst „M21″ (bez navodnika), jer će se na taj način sustavno vršiti raspoznavanje prijava za upis za potrebe mjere 21 u odnosu na sve druge prijave za upis.

Upute za upis u Evidenciju korisnika mjere M21 ne odnose se na one korisnike koji su već upisani u Evidenciju, odnosno kojima je već dodijeljena lozinka i korisničko ime za pristup AGRONET sustavu i već imaju dodijeljen modul “RURALNI RAZVOJ” u AGRONET-u.

Više informacija o ostalim natječajima možete pronaći ovdje ili nas možete kontaktirati na brojeve telefona 01 5806 307 i 01 5806 308.
Za dodatne informacije te kvalitetnu i pravovremenu pripremu projekata, već 10 godina, stojimo vam na raspolaganju.

Možda će vas zanimati...

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.