Otvorena savjetovanja

Donošenje Analize upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu Općine Dugi Rat

Analiza upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima podrazumijeva pronalaženje optimalnih rješenja koja će dugoročno očuvati stadione i igrališta te generirati zadovoljavanje javnih potreba u sportu, odnosno nogometu. Prema odredbama Zakona o sportu (»Narodne novine«, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19) (dalje u tekstu: Zakon), koji je stupio na snagu u lipnju 2006. godine, sportske djelatnosti su od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, a razvoj sporta potiče se, između ostalog, izgradnjom i održavanjem sportskih građevina i financiranjem sporta sredstvima države i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Analize upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu Općine Dugi Rat, putem popunjenog Obrasca za sudjelovanje koji trebate dostaviti na e-mail adresu: pristupinfo@dugirat.hr ili upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto pod KOMENTARI.

Savjetovanje je otvoreno od 30. studenoga 2020. do 30. prosinca 2020. godine.

Prilozi:

  1. Analiza upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu Općine Dugi Rat .pdf
  2. Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću .docx

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status