Odluka o zabrani prodaje sa štandova uoči i za vrijeme blagdana Sv. Josipa

Na temelju članka 39. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 02/18), temeljem Odluka i preporuka Stožera CZ Općine Dugi Rat, KLASA: 810-03/20-01/01, URBROJ: 2155/02-02-20-02, od 16. ožujka 2020. vezano za mjere spriječavanja epidemije koronavirusa COVID-19, Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat, donosi

O D L U K U
o zabrani prodaje sa štandova uoči i za vrijeme blagdana Sv. Josipa

I.

Sukladno Odluci Stožera Civilne zaštite Općine Dugi Rat, u cilju poduzimanja mjere za suzbijanje epidemije koronavirusa COVID-19, zabranjuje se prodaja suvenira, igračaka i ostalog asortimana sa javnih površina u mjestu Dugi Rat u dane 18. i 19. ožujka 2020. godine.

II.

Protiv onih koji se ne budu pridržavali ove Odluke provesti će se postupak sukladno Odluci o komunalnom redu Općine Dugi Rat i Zakonu o prekršajima.

III.

Za provedbu ove Odluke određuje se komunalno redarstvo JUO Općine Dugi Rat.

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT

KLASA: 810-09/20-01/01                                                             
URBROJ: 2155/02-04/1-20-01
Dugi Rat, 16. ožujka 2020.

PROČELNICA:
Silvija Bliznac Radić, dipl. iur.

DOSTAVITI:

  1. JUO, Komunalno redarstvo, ovdje
  2. Oglasne ploče
  3. JUO, ovdje

Možda će vas zanimati...

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.