Odluka o rezultatima javnog poziva za dodjelu kompostera u 2022. godini za kućno kompostiranje

Na temelju članka 34. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 5/21), u vezi s točkom 8. Javnog poziva za dodjelu kompostera u 2022. godini za kućno kompostiranje, Općinski načelnik Općine Dugi Rat donosi

O D L U K U
O REZULTATIMA JAVNOG POZIVA br. 4

I.

Utvrđuje se da je od 17. veljače 2022. godine od 11:00 sati pa zaključno s 14. travnja 2022. godine do 15:00 sati po raspisanom Javnom pozivu za dodjelu kompostera u 2022. godini za kućno kompostiranje, pristiglo 13 zahtjeva.

II.

Od 13 ukupno pristigla zahtjeva utvrđuje se da 12 zahtjeva ispunjava uvjete za dodjelu kompostera, i to kako slijedi po redoslijedu zaprimanja zahtjeva:

R.br. Ime i prezime Adresa prebivališta Vrijeme zaprimanja
1. IVICA FRANIN Kosovac 3, Jesenice 21.3.2022. 13:16
2. ANTONIO BORIĆ Poljička cesta Glavica 15, Duće 22.3.2022. 08:16
3. EDO KALEBIĆ Zagrad 7, Dugi Rat 25.3.2022. 09:15
4. TOMISLAV KADIĆ Hrvatskih velikana 46, Dugi Rat 29.3.2022. 08:37
5. ANTE JERČIĆ Hrvatske mornarice 11, Dugi Rat 30.3.2022. 10:14
6. NENAD PAVIĆ Hrvatske mornarice 13, Dugi Rat 31.3.2022. 09:00
7. IVAN GAŠPAR Put stare Duće 15, Duće 31.3.2022. 11:53
8. FRANE VOJNOVIĆ Poljička cesta Golubinka 3, Duće 4.4.2022. 09:10
9. DALIBOR MARČIĆ Drage Ivaniševića 9, Dugi Rat 4.4.2022. 12:11
10. JOŠKO VOJNOVIĆ Poljička cesta Golubinka 31, Duće 7.4.2022. 09:10
11. ZORAN KALEBIĆ Polj. cesta Sumpetar 68, Jesenice 8.4.2022. 10:00
12. MARTIN ŽILIĆ Poljička cesta 125, Dugi Rat 12.4.2022. 09:25

Podnositeljima zahtjeva iz prethodne tablice izdati će se vaučeri za preuzimanje kompostera. Na vaučerima će biti navedeni podaci o osobi kojoj se dodjeljuje komposter te rok, način, mjesto i vrijeme preuzimanja.

Vaučeri se mogu preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dugi Rat, u uredovno vrijeme PON-ČET od 08:00 do 11:00 sati.

III.

Od 13 ukupno pristiglih zahtjeva utvrđuje se da 1 zahtjev ne ispunjava uvjete za dodjelu kompostera, i to kako slijedi prema redoslijedu zaprimanja zahtjeva:

R.br. Ime i prezime Adresa prebivališta Vrijeme zaprimanja Razlog odbijanja
1. JURAJ LOZIĆ Poljička cesta 73, Dugi Rat 18.3.2022. 09:37 U trenutku podnošenja zahtjeva podnositelj ima nepodmirenih obveza prema Općini

Podnositelji zahtjeva iz prethodne tablice ne udovoljavaju uvjete za dodjelu kompostera iz razloga navedenih u tablici za svakog pojedinog podnositelja.

IV.

Od 21 ukupno pristiglih zahtjeva utvrđuje se da o 2 zahtjeva nije moguće odlučivati zbog rješavanja prethodnog pitanja.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, i objavljuje se na službenoj Internet stranici i na oglasnoj ploči Općine Dugi Rat.

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 351-05/22-01/01
URBROJ: 2181-22-02/1-22-5
Dugi Rat, 15. travnja 2022.

OPĆINSKI NAČELNIK:
mr. Tonči Bauk, dipl.ing.

DOSTAVITI:

  1. Općina Dugi Rat, JUO – radi objave.
  2. Arhiva, ovdje.

Možda će vas zanimati...

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.