Obavijest o odlaganju glomaznog otpada

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT

O B A V I J E S T

Korisnike javne usluge, Peovice d.o.o., prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada obaviještavamo da je glomazni otpad moguće donijeti na reciklažno dvorište Furnaža, ali i jednom godišnje besplatno zatražiti odvoz s lokacije korisnika.

Zahtjev za narudžbu odvoza glomaznog otpada je potrebno dostaviti mailom, poštom ili osobno na adresu (info@peovica.hr; Vladimira Nazora 12, 21310 Omiš; tel: 021 862 388).

Napominjemo da ova usluga nije dostupna u ljetnom periodu (10.06. – 15.09.).

Maksimalna moguća količina glomaznog otpada iznosi 3 m3 po korisniku.

Poslovni korisnici plaćaju deponiranje svih vrsta otpada prema važećem cjeniku.

OPĆINA DUGI RAT
Jedinstveni upravni odjel

Možda će vas zanimati...

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.