Obavijest o nepostojanju sukoba interesa

Sukladno članku 80. stavku 2. točki 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 120/16) ne postoje gospodarski subjekti sa kojima je predstavnik naručitelja Općine Dugi Rat iz članka 76. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi ili sa njim povezane osobe u sukobu interesa.

Izjava o nepostojanju sukoba interesa – općinski načelnik .pdf