Obavijest o izdavanju potvrda/uvjerenja iz kaznene evidencije u postupku kandidiranja

Sukladno Zakonu o lokalnim izborima, uz kandidacijsku listu, nužno je priložiti potvrdu da se kandidat ne nalazi u kaznenoj evidenciji, odnosno posebno uvjerenje.

Izdavanje potvrde/posebnog uvjerenja iz kaznene evidencije može se zatražiti nakon stupanja na snagu Odluka Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju lokalnih izbora do podnošenja prijedloga kandidatura za lokalne izbore, od 16. do 29. travnja 2021. godine.

Zahtjev za izdavanjem potvrde se podnosi:

  • Putem sustava e-Građani
  • U sjedištu bilo kojeg općinskog suda ili njegovoj stalnoj službi (neovisno o prebivalištu podnositelja zahtjeva)

Napomena:
Izdavanje potvrde i posebnog uvjerenja oslobođeno je od plaćanja sudskih i upravnih pristojbi.

Uvjerenje koje izdaje općinski sud da se protiv podnositelja zahtjeva ne vodi kazneni postupak (tzv. uvjerenje o nekažnjavanju) NIJE VALJANO uvjerenje u svrhu kandidiranja na lokalnim izborima.

Detaljnije pogledati na:
https://mpu.gov.hr/lokalni-izbori-2021/izdavanje-potvrda-uvjerenja-iz-kaznene-evidencije-u-postupku-kandidiranja/25001

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Dugi Rat

Možda će vas zanimati...

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.