Obavijest o donošenju mjera za ublažavanje posljedica izazvanih epidemijom bolesti COVID-19 na području Općine Dugi Rat

Na 40. sjednici Općinskog vijeća Općine Dugi Rat koja je održana 04. svibnja 2020. u Kino dvorani u Dugom Ratu jednoglasno je donesen paket mjera pomoći građanima i gospodarstvenicima za ublažavanje posljedica izazvanih epidemijom bolesti COVID-19 na području Općine Dugi Rat.

Slijedom naloženih protuepidemijskih mjera obustave rada u pojedinim djelatnostima iz Odluke o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja i drugih odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske koje su donesene u cilju suzbijanja zaraze koronavirusom COVID-19, Općinsko vijeće donijelo je slijedeće odluke potpore:

  1. Odluku o privremenom oslobađanju od obveze plaćanja komunalne naknade za poduzetnike obuhvaćenih mjerama ograničavanja rada u razdoblju od 01.04. – 30.06.2020. .docx
  2. Odluku o privremenom obustavljanju svih postupaka prisilne naplate u razdoblju od 01.04. – 30.06.2020. .docx
  3. Odluku o privremenom oslobađanju od obveze plaćanja naknade za privremeno korištenje javne površine u razdoblju od 01.04. – 30.06.2020. .docx
  4. Odluku o privremenom oslobađanju od obveze plaćanja zakupnine za one zakupnike koji su obuhvaćeni mjerama ograničenja rada iz Odluke Stožera u razdoblju od 01.04. – 30.06.2020. .docx
  5. Odluku o odgodi dospijeća plaćanja komunalne naknade obveznicima plaćanja komunalne naknade za stambeni prostor
    Za prvo tromjesečje 2020. godine rok dospijeća umjesto 15. travnja se odgađa za 15. lipnja 2020. dok su za preostala tri tromjesečja rokovi dospijeća računa su 15. kolovoza, 15. studenoga i 15. veljače iduće godine .docx
  6. Odluku o potpunom oslobađanju od plaćanja usluga dječjeg vrtića “Dugi Rat” – roditelji se u potpunosti oslobađaju plaćanja cijene usluga dječjeg vrtića “Dugi Rat” u razdoblju od 01. travnja 2020. godine do ponovne uspostave rada vrtića .docx

Roditeljima/starateljima – korisnicima usluga odnosno programa dječjeg vrtića, koji su temeljem Odluke o djelomičnom oslobađanju od plaćanja usluga dječjeg vrtića “Dugi Rat” KLASA: 022-05/20-01/53, URBROJ: 2155/02-02/1-20-1 od 01. travnja 2020. godine, za mjesec travanj uplatili iznos u visini 30% od pune cijene boravka kojeg koriste, isti će se uračunati u plaćanje ukupnog mjesečnog iznosa u prvom obračunskom razdoblju u kojem Vrtić bude počeo s radom.

Sve dodatne informacije građani i poduzetnici mogu dobiti putem Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dugi Rat na e-mail: opcina@dugirat.hr ili telefonski na broj 021/734-900.

Možda će vas zanimati...

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.