Obavijest korisnicima zajamčene minimalne naknade s područja Općine Dugi Rat

Općina Dugi Rat obavještava korisnike zajamčene minimalne naknade sa područja Općine da mogu podnijeti Zahtjev za ostvarivanje prava na naknadu za troškove stanovanja.

Novi Zakon o socijalnoj skrbi (NN br. 18/22, 46/22 i 119/22) regulira ostvarivanje prava na troškove stanovanja na način:

  • da se naknada za ogrjev isplaćuje u razmjernom mjesečnom iznosu zajedno sa troškovima stanovanja
  • da se troškovi stanovanja isplaćuju mjesečno na temelju priloženih računa

Troškovi stanovanja su: najamnina, komunalna naknada, troškovi grijanja, troškovi za vodne usluge te troškovi nastali zbog radova na povećanju energetske učinkovitosti zgrade.

Korisnici zajamčene minimalne naknade dužni su podnijeti zahtjev za ostvarivanje prava na troškove stanovanja uz koji je potrebno priložiti:

  • presliku rješenja Hrvatskog zavoda za socijalni rad o priznavanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi
  • presliku osobne iskaznice za sve članove kućanstva, odnosno preslika dozvole boravka (za stranca)
  • dokaze o troškovima stanovanja s dospijećem u mjesecu u kojem se podnosi zahtjev (najamnina, komunalne naknade, troškovi grijanja, vodne usluge te troškovi koji su nastali zbog radova na povećanju energetske učinkovitosti zgrade)
  • izjava korisnika da se grije na drva, ako je primjenjivo
  • naziv poslovne banke i IBAN broj tekućeg računa podnositelja zahtjeva
  • izjava o suglasnosti za obradu osobnih podataka

VAŽNA NAPOMENA: računi se obavezno dostavljaju svakoga mjeseca jer se isplata vrši isključivo temeljem dostavljenih računa.

Zahtjeve za troškove stanovanja zajedno sa potrebnom dokumentacijom možete donijeti osobno ili poslati na mail opcina@dugirat.hr.


  • Izjava korisnika – ogrjev .doc
  • Zahtjev – troškovi stanovanja .docx

Možda će vas zanimati...

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.