Natječaj za dodjelu novčanih potpora učenicima i studentima

HUMANITARNA UDRUGA TALAJA
TRG KRALJA TOMISLAVA 7
DUGI RAT

objavljuje

N A T J E Č A J

za dodjelu novčanih potpora učenicima i studentima slabijeg imovnog stanja ili s posebnim potrebama za 2019./2020.g.

Humanitarna udruga Talaja u školskoj/akademskoj 2019./2020.g. dodjeljuje potporu redovnim  osnovnoškolskim, srednjoškolskim učenicima i potporu redovnim studentima dodiplomskih studija te potreban broj potpora osobama s posebnim potrebama. Visina mjesečne potpore za učenike je 500,00 kn, a za studente 700,00 kn.

Pravo natjecanja imaju:

 • učenici i studenti državljani Republike Hrvatske čiji roditelji/staratelji imaju prebivalište na području općine Dugi Rat posljednjih pet godina, kao i potpuno slijepe, gluhonijeme ili nepokretne osobe te osobe bez oba roditelja bez obzira na prihode. Prednost imaju djeca bez jednog ili oba roditelja.

Pravo natjecanja nemaju:

 • osobe koje se dodatno ili izvanredno obrazuju uz rad i vlastite potrebe te one koje primaju stipendiju ili drugu sličnu novčanu potporu.

Pristupnici po natječaju za dodjelu potpora svoje prijavke podnose do 15.10.2019.godine.

Popunjenu prijavnicu i potrebnu dokumentaciju poslati

 • na mail adresu: humanitarnaudrugatalaja@gmail.com ili
 • poštom na: Humanitarna udruga Talaja, Trg kralja Tomislava 7, 21315 Dugi Rat ili
 • u Osnovnoj školi Jesenice kod pedagoga (Mirka Ivanišević).

Prijava sadrži:

prijavnicu:

koju možete preuzeti na stranicama objave natječaja;

izjave:

 1. da prihvaća sva prava i obveze iz Pravila o dodjeli novčanih potpora,
 2. da ne prima stipendiju ili drugu sličnu potporu,
 3. da pohađa školu izvan mjesta prebivališta;

priloge:

 1. potvrdu obrazovne ustanove o redovnom upisu po prvi put u odgovarajući razred/godinu,
 2. svjedodžbu prethodno završenog razreda osnovne ili srednje škole odnosno potvrdu o prosjeku ocjena prethodno završene godine studija,
 3. potvrdu o prebivalištu za roditelje/staratelje odnosno punoljetne osobe bez oba roditelja posljednjih pet godina prema danu objave natječaja,
 4. sastav kućanstva (obrazac Narodne novine UT-V-101),
 5. potvrde i druge dokaze o ukupnim primanjima članova kućanstva za siječanj do rujan mjesec tekuće godine (npr. poslodavac, zdravstveni i mirovinski zavod, zavod za zapošljavanje, porezna uprava /za prethodnu godinu/, centar za socijalnu skrb, sudske i upravne rješidbe i sl.),
 6. presliku akta o pravu pristupnika ili člana uže obitelji iz socijalne skrbi, temeljem invalidnosti, iz statusa djeteta poginule, umrle, nestale ili zatočene osobe iz Domovinskog rata odnosno dokaz o samohranosti.

Obrazac Prijave može se preuzeti ovdje.

Odluku o dodjeli potpora donosi Upravni odbor Udruge Talaja prema listi prvenstva o ćemu će sudionici biti pisano izviješteni. Dodatne informacije mogu se dobiti na tel. 098/9031389 ili mail humanitarnaudrugatalaja@gmail.com. O broju potpora odlučiti će Upravni odbor Udruge.

Možda će vas zanimati...

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.