Narodna knjižnica

Narodna knjižnica

adresa:  Trg kralja Tomislava 9 | 21315 Dugi Rat
tel: +385 21 734 610
fax: +385 21 734 610
e-mail: knjiznicadugirat@gmail.com
web: dugirat.hr/narodna-knjiznica/

Ravnateljica: Katica Franić

U Dugom Ratu postojala je stara knjižnica koja je otvorena krajem 70.tih godina a zatvorena je početkom Domovinskog rata. O njoj je sačuvano vrlo malo podataka tako da je teško utvrditi način na koji je funkcionirala. Nešto preostale građe je re inventarizirano i uvršteno u sadašnji fond. Današnja knjižnica je otvorena 2003. godine.

Korisnicima su u knjižnici na raspolaganju novine i časopisi: Slobodna Dalmacija, Maslina, National geografic junior.

Odjeli i zbirke knjižnice:

  • Odjel za odrasle
  • Odjel za djecu
  • Zavičajna zbirka
  • Referentna zbirka

Godišnja članarina:  50,00 kn

Radno vrijeme za korisnike:

  • ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8:00 do 14:00 sati
  • utorkom i četvrtkom od 14:00 do 19:30 sati
  • prvom subotom u mjesecu od 8:00 do 12:00 sati

Katalog knjižnice je dostupan na poveznici: https://library.foi.hr/lib/index.php?b=68.

Dokumenti ustanove:

I. AKTI KNJIŽNICE
1. STATUT .pdf
2. PRAVILNIK O USTROJSTVU .pdf
3. PRAVILNIK O PRUŽANJU USLUGA I KORIŠTENJU KNJIŽNIČNE GRAĐE .pdf
4. PRAVILNIK O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA .pdf
5. ZAHTJEV ZA PRISTUP, IZMJENU, DOPUNU ILI BRISANJE OSOBNIH PODATAKA .docx

II. PRISTUP INFORMACIJAMA
1. ODLUKA O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE .pdf
2. ODLUKA O USTROJAVANJU KATALOGA INFORMACIJA .pdf
3. KATALOG INFORMACIJA .pdf
4. OBRASCI ZA PRISTUP INFORMACIJAMA .doc

III. JAVNI NATJEČAJI
1. NATJEČAJ ZA RAVNATELJA KNJIŽNICE .rtf
2. ODLUKA O PONIŠTENJU NATJEČAJA ZA RAVNATELJA KNJIŽNICE .rtf
3. PONOVLJENI NATJEČAJ ZA RAVNATELJA KNJIŽNICE .docx

IV. IZJAVA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI
1. PROCEDURA BLAGAJNIČKOG POSLOVANJA .pdf
2. PROCEDURA OBRAČUNA PUTNIH NALOGA .pdf
3. PROCEDURA NAPLATE PRIHODA .pdf
4. PROCEDURA UPRAVLJANJA UGOVORIMA IZ KOJIH PROIZLAZE FINANCIJSKI UČINCI .pdf
5. PROCEDURA STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA .pdf
6. PROCEDURA ZAPRIMANJA RAČUNA, NJIHOVE PROVJERE I PRAVOVREMENOG PLAĆANJA .pdf
7. KORIŠTENJE VLASTITIH PRIHODA .pdf

V. 2022.
1. FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. .pdf
2. PLAN NABAVE ZA 2022. .pdf
3. GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2021. .xls
4. IZVJEŠĆE O PROVOĐENJU ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2021. .pdf

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.