Nadležnosti i ovlasti

Komunalni redari nadziru uređenje naselja, održavanje čistoće i čuvanja javnih površina, korištenje javnih površina, skupljanje, odvoz i postupanje sa skupljenim komunalnim otpadom te uklanjanje protupravno postavljenih predmeta.

Komunalni redari obavljaju nadzor nad provođenjem i poštivanjem Odluke o komunalnom redu i drugih Odluka Općinskog vijeća vezanih uz komunalno gospodarstvo.

Temeljem Prekršajnog zakona komunalni redari nadležni su za izdavanje obveznih prekršajnih naloga protiv počinitelja prekršaja vezanih uz područje komunalnog gospodarstva.

Ante Ledina
Referent/komunalni redar
tel: +385 21 734 900
mob: +385 97 655 0179
e-mail: komunalno.redarstvo@dugirat.hr

Slobodan Tomić
Komunalno – prometni redar
tel: +385 21 734 900
mob: +385 99 290 8720
e-mail: komunalno.redarstvo@dugirat.hr

  • Obrazac prijave nepoštivanja komunalnog reda .doc
Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.