Korištenje proračunskih sredstava

Poštovani mještani,

kao načelnik i zaposlenik općine želim s vama podijeliti informacije što radimo i u kojem su statusu pojedini projekti. U proteklom vremenskom periodu, konkretno u prvih šest mjeseci 2022. izrađena je projektna dokumentacija za velike projekte što je temelj za realizaciju samog projekta kao i osnova za apliciranje sredstava iz EU fondova. Svjesni smo da realizacija ne ide preko noći ali ono što možemo početi u skorije vrijeme je završetak prizemlja Vatrogasnog doma te nastavak gradnje šetnice na području Duće. Projektiranje šetnice na području od Malog Rata do Bajnica je u tijeku s naglaskom na područje Bajnica za koje imamo većinu podataka za dovršenje projekta. Projekt na navedenom području se izrađuje u tri faze kako bi mogli financijski pratiti svaki projekt. U tijeku su VI. izmjene i dopune prostornog plana. Dogovorena je suradnja s Društvom arhitekata Split za pomoć u revidiranju kompletnog plana na području općine Dugi Rat. U kontaktu smo s investitorom koji je u završnoj fazi preuzimanja bivšeg hotela za samce u Dugom Ratu a koji bi trebali uskoro početi s realizacijom hotelskog objekta. Svjesni smo lošeg stanja našeg kanalizacijskog sustava na području Dugi Rat-Bajnice u koje ulažemo svake godine znatna sredstva. Novi projekt je izrađen, imamo pravomoćnu građevinsku dozvolu ali čekamo fondove. Radi se o investiciji cca. 200 mil. kuna. Nadamo se da ćemo uspjeti zajedno s Vodovodom Omiš, koji je nositelj projekta, iznaći sredstva koja su potrebna za realizaciju projekta. Projekt dječjeg vrtića na Krilu je prijavljen na fondove i očekujemo rezultate. Kreće i projekt ambulante u Dugom Ratu u suradnji s Splitsko dalmatinskom Županijom. Kohezijske fondove i ITU mehanizme i dalje čekamo te se nadamo da će krenuti krajem godine. Općina je pripremila projekte za koje smatra da može aplicirati sredstva a konačna odluka je naravno na ministarstvima.

Radimo na uvođenju komunalnog reda u smislu otpada i devastaciji obalnog područja. Toleriranja u budućim vremenima neće biti, držimo se zakonskih propisa koje smo dužni i provoditi. Sve prijave koje smo imali naši službenici su odradili te obavijestili nadležne institucije.

Promijenili smo mjesto događanja za Dugoratsko ljeto te pokušali zadovoljiti naše mještane i turiste ponudom dobrih predstava i veselica. Radit ćemo i dalje na još boljoj promociji naše općine tijekom ljeta a najavljujemo i adventska događanja na novom/starom mjestu u parku.

Ove godine smo zaposlili sezonske radnike za čišćenje šetnice. Napravljen je prvi korak u kojem smo vidjeli pozitivne pomake ali i nedostatke koje ćemo nastojati poboljšati iduće sezone.

Zahvaljujem djelatnicima općine bez kojih navedeni poslovi ne bi bili ostvareni a isto tako na podršci i razumijevanju općinskog vijeća.

Prema planu i programu koji je zacrtan u proračunu općine navest ću samo dio poslova koji su odrađeni u proteklom periodu.

 • Projekt vrtića na Krilu
 • Projekt obilježavanja plaža
 • Projekt šetnice Duće
 • Projekt kapelice na novom groblju Duće
 • Izrada financijske podloge i osiguranje sredstava te nastavak III.faze uređenja Vatrogasnog doma
 • Projekt kanalizacijskog sustava na predjelu Dugi Rat-Bajnice
 • Uređenje Parka u Dugom Ratu za Dugoratsko ljeto
 • Sanacija zida na autobusnoj stanici Krilo Jesenice
 • Uređenje parkinga na Veziki
 • Asfaltiranje ulice Drage Ivaniševića u Dugom Ratu
 • Prometni elaborat pješačkih prijelaza u Dućama, jedan u funkciji a ostali će se obnoviti i upotpuniti novom signalizacijom
 • Prometni elaborat pješačkih prijelaza Krilo
 • Geodetski poslovi vezani za legalizaciju 12 ulica koje su po programu proračuna za 2022., 8 ih je na uknjižbi vlasništva Općine, a 4 će biti predane kroz narednih mjesec dana
 • Geodetski elaborat i batometrija šetnice Jesenice
 • Geodetski elaborat za objekt nove ambulante te izrada idejnog rješenja od strane SDŽ
 • Rekonstrukcija kanalizacijskog ispusta na predjelu Gajine, Duboka i Suhi Potok
 • Rekonstrukcija kanalizacijskog sustava u OŠ Jesenice
 • Uvedena aplikacija iTransparentno i Uredsko poslovanje
 • Djelatnicima vrtića povećali iznos uplate za osnovno funkcioniranje
 • Subvencioniranje roditelja djece koji nisu upisani u općinski vrtić
 • Potpisan ugovor s prijevoznikom Promet
 • Transparentnost u korištenju financijskih sredstava za udruge
 • Pokrenuti procesi za sanaciju tvornice Dugi Rat
 • Evidentiranje novog groblja Duće kao dijela komunalne infrastrukture Općine Dugi Rat
 • Izrada Troškovnika i provedba postupka prikupljanja ponuda za uređenje 3 ulice (dio Žilića potoka, dio Dučki put i dio Sikirica), radovi kreću iza 15.9.
 • Ponovljeni postupka bagatelne nabave za uređenje dvije ulice u Dućama (Vavlje III i Golubinka III)

Zdravi i veseli bili!

Možda će vas zanimati...

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.