Kategorija: Zapošljavanje

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Na temelju članka 20. st. 4. t. 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja za imenovanje PROČELNIKA/CE JEDINSTVENOG UPRAVNOG...

Natječaj za pročelnika

KLASA: 112-03/15-01/03 URBROJ: 2155/02-02-15-1 Dugi Rat, 27. svibnja 2015. Na temelju članka 17. i 19. stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11...

Oglasi za prijem u službu

Oglas za prijam u službu – REFERENT-KOMUNALNI REDAR /1 izvršitelj/ica/ na određeno vrijeme od šest (6) mjeseci Na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostava Omiš dana 12. siječnja 2014. godine objavljen je oglas...

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.