Kategorija: Zapošljavanje

Odluka o poništenju javnog natječaja

Na temelju članka 24. stavka 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), ovlašteni pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dugi Rat dana 31....

Odluka o poništenju javnog oglasa

Na temelju članka 24. stavka 5. i 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), ovlašteni pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dugi Rat...

Javni natječaj za prijem u službu vježbenika

Na temelju članka 17. i 19., Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11, 04/18, i 112/19), po ovlaštenju pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dugi Rat...

Rješenje o prijemu u službu

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA DUGI RAT Jedinstveni upravni odjel KLASA: UP/I-112-01/23-01/02 URBROJ: 2181-22-03/4-23-20 Dugi Rat, 3. travnja 2023. Na temelju članka 5. stavka 1. i 2. a u vezi s člankom 24. Zakona...

Rezultati pisanog testiranja

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA DUGI RAT Jedinstveni upravni odjel Povjerenstvo za provedbu natječaja KLASA: 112-01/23-01/02 URBROJ: 2181-22-03/1-23-18 Dugi Rat, 30. ožujka 2023. Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni...

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.