Kategorija: Zapošljavanje

Natječaj

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA DUGI RAT Općinski načelnik KLASA: 112-02/16-01/15 URBROJ: 2155/02-02-16-1 Dugi Rat, 31. listopada 2016. Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)...

Javni poziv na stručno osposobljavanje za rad

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA DUGI RAT Općinski načelnik KLASA: 112-07/16-01/01 URBROJ: 2155/02-02-16-1 Dugi Rat, 29. kolovoza 2016. Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne...

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Na temelju članka 20. st. 4. t. 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu REFERENTA-KOMUNALNOG...

Javni poziv

Javni poziv za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u javnim radovima na području Općine Dugi Rat Broj izvršitelja: 25 Trajanje javnih radova: 6 (šest) mjeseci Opis poslova: radovi na zaštiti okoliša (ekologija)...

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Na temelju članka 20. st. 4. t. 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja za imenovanje PROČELNIKA/CE JEDINSTVENOG UPRAVNOG...

Javni natječaj

KLASA: 112-03/16-01/03 URBROJ: 2155/02-02-16-1 Dugi Rat, 05. travnja 2016. Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11 – u...

Javni natječaj

KLASA: 112-03/16-01/04 URBROJ: 2155/02-02-16-1 Dugi Rat, 05. travnja 2016. Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11 – u...

Javni natječaj

Javni natječaj za imenovanje pročelnika/ice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dugi Rat – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca. Na temelju članka 17. i 19. stavak 2. Zakona o...

Poziv

Na temelju članka 20. st. 4. t. 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu VIŠEG...

Obavijest i upute kandidatima

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA povodom raspisanog javnog natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat VIŠEG REFERENTA ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz...

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.