Kategorija: Zapošljavanje

Odluka o poništenju oglasa

Na temelju članka 24. stavka 5. i 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), po ovlaštenju pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dugi...

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA VEZANIH UZ NATJEČAJ za imenovanje Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dugi Rat na neodređeno vrijeme

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA VEZANIH UZ NATJEČAJza imenovanje Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dugi Rat na neodređeno vrijeme, 1 izvršitelj/ica Natječaj je objavljen u Narodnim novinama RH br. 158/2023, od 29.12.2023. g., na službenim stranicama...

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.