Kategorija: Zapošljavanje

Rješenje o prijemu u službu

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA DUGI RAT Jedinstveni upravni odjel KLASA: UP/I-112-01/23-01/02 URBROJ: 2181-22-03/4-23-20 Dugi Rat, 3. travnja 2023. Na temelju članka 5. stavka 1. i 2. a u vezi s člankom 24. Zakona...

Rezultati pisanog testiranja

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA DUGI RAT Jedinstveni upravni odjel Povjerenstvo za provedbu natječaja KLASA: 112-01/23-01/02 URBROJ: 2181-22-03/1-23-18 Dugi Rat, 30. ožujka 2023. Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni...

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.