Kategorija: Zapošljavanje

Javni poziv za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u javnim radovima na području Općine Dugi Rat od 20. travnja 2022.

Na temelju Programa javnih radova „Revitalizacija starih sela i održavanje putova i staza“, a u  vezi s  Nacionalnim planom za poticanje zapošljavanja  koje se provodi preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Općinski načelnik Općine Dugi...

Oglas za prijam u službu

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA DUGI RAT Jedinstveni upravni odjel KLASA: 112-03/19-01/01 URBROJ: 2155/02-04/1-19-1 Dugi Rat, 23. siječnja 2019. Na temelju članka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj...

Poziv na pisano testiranje

Na temelju članka 20. st. 4. t. 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11 i 04/18), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu...

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.