Kategorija: Zapošljavanje

Javni natječaj za prijem u službu

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) ovlašteni pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dugi Rat raspisuje JAVNI NATJEČAJ...

Obavijest i upute, tehničar za održavanje

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA VEZANIH UZ OGLAS za prijam u službu službenika namještenika na radno mjesto Tehničar za održavanje na određeno vrijeme od šest (6) mjeseci, 1 izvršitelj/ica Oglas je objavljen na službenim internetskim...

Oglas za prijem u službu namještenika

Na temelju članka 28., 29. i 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) i Odluke Općinskog Načelnika od 05. siječnja 2023....

Odluka o poništenju javnog natječaja

Na temelju članka 24. st. 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), ovlašteni pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dugi Rat dana 03....

Rješenje o prijemu u službu

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA DUGI RAT Jedinstveni upravni odjel KLASA: UP/I-112-01/22-01/07 URBROJ: 2181-22-03/4-22-1 Dugi Rat, 3. siječnja 2023. Na temelju članka 5. stavka 1. i 2. a u vezi s člankom 24. Zakona...

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.