Kategorija: Zapošljavanje

Oglas za prijam u službu

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA DUGI RAT Jedinstveni upravni odjel KLASA: 112-03/19-01/01 URBROJ: 2155/02-04/1-19-1 Dugi Rat, 23. siječnja 2019. Na temelju članka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj...

Poziv na pisano testiranje

Na temelju članka 20. st. 4. t. 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11 i 04/18), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu...

Oglas za prijem u službu

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA DUGI RAT Jedinstveni upravni odjel KLASA: 112-03/18-01/01 URBROJ: 2155/02-04/1-18-1 Dugi Rat, 31. srpnja 2018. Na temelju članka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj...

Poziv na pisano testiranje

Na temelju članka 20. st. 4. t. 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11 i 04/18), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu...

Oglas za prijem u službu

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA DUGI RAT Jedinstveni upravni odjel KLASA: 112-03/18-01/02 URBROJ: 2155/02-04/1-18-1 Dugi Rat, 31. srpnja 2018. Na temelju članka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj...

Odluka o poništenju javnog natječaja

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA DUGI RAT Općinski načelnik KLASA: 112-01/17-01/1 URBROJ: 2155/02-02/1-17-8 Dugi Rat, 24. travnja 2017. Na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)...

Poziv na pisano testiranje

Na temelju članka 20. st. 4. t. 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja za imenovanje UPRAVITELJA VLASTITOG POGONA...

Javni poziv za javne radove

Na temelju utvrđenog i od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Regionalni ured u Splitu odobrenog Programa javnih radova na području Općine Dugi Rat za 2017. godinu, KLASA:022-05/17-01/56, URBROJ:2155/02-02/1-17-01 od 20. ožujka 2017. godine, a...

Odluka o poništenju javnog natječaja

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA DUGI RAT Općinski načelnik KLASA: 112-01/16-01/15 URBROJ: 2155/02-02-16-2 Dugi Rat, 30. prosinca 2016. Na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)...

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.