Kategorija: Zapošljavanje

Oglas za prijam u službu

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA DUGI RAT Jedinstveni upravni odjel KLASA: 112-03/19-01/01 URBROJ: 2155/02-04/1-19-1 Dugi Rat, 23. siječnja 2019. Na temelju članka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj...

Poziv na pisano testiranje

Na temelju članka 20. st. 4. t. 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11 i 04/18), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu...

Oglas za prijem u službu

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA DUGI RAT Jedinstveni upravni odjel KLASA: 112-03/18-01/01 URBROJ: 2155/02-04/1-18-1 Dugi Rat, 31. srpnja 2018. Na temelju članka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj...

Poziv na pisano testiranje

Na temelju članka 20. st. 4. t. 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11 i 04/18), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu...

Oglas za prijem u službu

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA DUGI RAT Jedinstveni upravni odjel KLASA: 112-03/18-01/02 URBROJ: 2155/02-04/1-18-1 Dugi Rat, 31. srpnja 2018. Na temelju članka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj...

Odluka o poništenju javnog natječaja

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA DUGI RAT Općinski načelnik KLASA: 112-01/17-01/1 URBROJ: 2155/02-02/1-17-8 Dugi Rat, 24. travnja 2017. Na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)...

Poziv na pisano testiranje

Na temelju članka 20. st. 4. t. 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja za imenovanje UPRAVITELJA VLASTITOG POGONA...

Javni poziv za javne radove

Na temelju utvrđenog i od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Regionalni ured u Splitu odobrenog Programa javnih radova na području Općine Dugi Rat za 2017. godinu, KLASA:022-05/17-01/56, URBROJ:2155/02-02/1-17-01 od 20. ožujka 2017. godine, a...

Odluka o poništenju javnog natječaja

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA DUGI RAT Općinski načelnik KLASA: 112-01/16-01/15 URBROJ: 2155/02-02-16-2 Dugi Rat, 30. prosinca 2016. Na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)...

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status