Kategorija: Natječaji i javni pozivi

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave za obavljanje poslova održavanja javne rasvjete na području Općine Dugi Rat u 2022. godini

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA DUGI RAT Općinski načelnik KLASA: 022-05/21-01/138 URBROJ: 2155/02-02/3-21-04 Dugi Rat, 10. prosinca 2021. Na temelju članka 9. stavka 6. i 7. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službeni glasnik...

Poziv za nabavu komunalne opreme

REPUBLIKA  HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA DUGI RAT KLASA: 022-05/21-01/141 URBROJ: 2155/02-02/3-21-2 POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE PREDMET: Poziv za nabavu komunalne opreme Evidencijski broj nabave: NSV 21/35 Dugi Rat, 30. studenoga...

Poziv za obavljanje poslova održavanja javne rasvjete na području Općine Dugi Rat u 2022. godini

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA  ŽUPANIJA OPĆINA DUGI RAT KLASA: 022-05/21-01/138 URBROJ: 2155/02-02/3-21-2  POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE PREDMET: Poziv za obavljanje poslova održavanja javne rasvjete na području Općine Dugi Rat u 2022. godini...

Javni natječaj za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta (dio z.k.č.z. 1668/3 k.o. Duće) u vlasništvu Općine Dugi Rat

Na temelju Odluke općinskog vijeća Općine Dugi Rat o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta (dio z.k.č.z. 1668/3 k.o. Duće) u vlasništvu Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“-službeno glasilo Općine Dugi Rat br. 03/2021), općinski načelnik Općine...

Odluka o poništenju javnog natječaja

Na temelju članka 10. Odluke o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta (dio kat. čest. 2579/1 k.o. Duće) u vlasništvu Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 3/21) i točke 9....

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave izrade glavnog projekta za uređenje dječjeg vrtića – stara škola Krilo

Sukladno članku 9. stavku 7. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave objavljujemo Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave izrade glavnog projekta za uređenje dječjeg vrtića – stara škola Krilo. Odluka o...

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.