Kandidacijske liste

Zbirna lista pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor članova vijeća mjesnog odbora Općine Dugi Rat

Zbirnu listu pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor članova vijeća mjesnog odbora Općine Dugi Rat možete preuzeti ovdje.

 

Pravovaljane kandidacijske liste za izbor članova vijeća mjesnih odbora Općine Dugi Rat

Pravovaljane kandidacijske liste za izbor članova vijeća mjesnih odbora u Općini Dugi Rat možete preuzeti:

  1. M.O. DUGI RAT .preuzmite
  2. M.O. ORIJ i MALI RAT .preuzmite
  3. M.O. SUMPETAR .preuzmite
  4. M.O. KRILO – JESENICE .preuzmite
  5. M.O. DUĆE .preuzmite