Jedinstveni upravni odjel

Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove i zadatke iz svog djelokruga rada utvrđenog zakonom, Odlukom o ustrojavanju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dugi Rat, Statutom Općine Dugi Rat i drugim propisima:

adresa: Poljička cesta 133 | HR-21315 Dugi Rat
tel: +385 21 735 291; +385 21 734 900
fax: +385 21 734 900

Radom Jedinstvenog upravnog odjela rukovodi pročelnik.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela neposredno je odgovoran za zakonit, pravilan i pravodoban rad te za izvršavanje zadataka i poslova iz nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela.

Silvija Bliznac Radić, dipl. iur.
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela
silvija.radic@dugirat.hr

Ivanka Voloder, dipl.oec.
Viša savjetnica za proračun i financije
ivanka.voloder@dugirat.hr

Pavao Tomić, bacc. admin. publ.
Viši referent za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša
pavao.tomic@dugirat.hr

Matea Braičić, mag. oecc.
Viša referentica za financije, gospodarstvo i EU fondove
matea.braicic@dugirat.hr

Mara Zemunik
Administrativni referent
mara.zemunik@dugirat.hr

Ante Ledina
Referent/komunalni redar
komunalno.redarstvo@dugirat.hr

Slobodan Tomić
Komunalno – prometni redar
komunalno.redarstvo@dugirat.hr

Za više o poslovima pogledajte sistematizaciju.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status