Jedinstveni upravni odjel

Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove i zadatke iz svog djelokruga rada utvrđenog zakonom, Odlukom o ustrojavanju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dugi Rat, Statutom Općine Dugi Rat i drugim propisima:

adresa: Poljička cesta 133 | HR-21315 Dugi Rat
tel: +385 21 735 291; +385 21 734 900
fax: +385 21 734 900

Radom Jedinstvenog upravnog odjela rukovodi pročelnik.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela neposredno je odgovoran za zakonit, pravilan i pravodoban rad te za izvršavanje zadataka i poslova iz nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela.

Silvija Bliznac Radić, dipl. iur.
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela
silvija.radic@dugirat.hr

Ivanka Voloder, dipl.oec.
Viša savjetnica za proračun i financije
ivanka.voloder@dugirat.hr

Pavao Tomić, bacc. admin. publ.
Viši referent za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša
pavao.tomic@dugirat.hr

Matea Braičić, mag. oecc.
Viša referentica za financije, gospodarstvo i EU fondove
matea.braicic@dugirat.hr

Mara Zemunik
Administrativni referent
mara.zemunik@dugirat.hr

Ante Ledina
Referent/komunalni redar
komunalno.redarstvo@dugirat.hr

Slobodan Tomić
Komunalno – prometni redar
komunalno.redarstvo@dugirat.hr

Za više o poslovima pogledajte sistematizaciju.

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.