Jedinstveni upravni odjel

Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove i zadatke iz svog djelokruga rada utvrđenog zakonom, Odlukom o ustrojavanju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dugi Rat, Statutom Općine Dugi Rat i drugim propisima:

adresa: Poljička cesta 133 | HR-21315 Dugi Rat
tel: +385 21 735 291; +385 21 734 900
e-mail: opcina@dugirat.hr

Radom Jedinstvenog upravnog odjela rukovodi pročelnik.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela neposredno je odgovoran za zakonit, pravilan i pravodoban rad te za izvršavanje zadataka i poslova iz nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela.

Pavao Tomić, mag. admin. publ.
Po ovlaštenju Pročelnik
pavao.tomic@dugirat.hr

Ivanka Voloder, dipl. oec.
Viša savjetnica za proračun i financije
ivanka.voloder@dugirat.hr

Ivana Tadić, mag. iur.
Savjetnica za društvene djelatnosti, pravne poslove i javnu nabavu
ivana.tadic@dugirat.hr

Matea Braičić, mag. oecc.
Stručni suradnik za financije, gospodarstvo i EU fondove
matea.braicic@dugirat.hr

Dragica Rodić, struč. spec. admin. publ.
Viša referentica za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša
dragica.rodic@dugirat.hr

Ivana Blajić
Referent za poslove protokola i odnose s javnošću
ivana.blajic@dugirat.hr

Željka Gašić
Referent za blagajničke poslove i udruge
+385 21 308 795
zeljka.gasic@dugirat.hr

Mario Mikas
Referent / komunalni redar
+385 21 308 796

+385 99 348 9629
mario.mikas@dugirat.hr

Ante Ledina
Referent / komunalno – prometni redar
+385 21 308 796
+385 97 655 0179

ante.ledina@dugirat.hr

Slobodan Tomić
Voditelj poslova namještenika
+385 99 290 8720
slobodan.tomic@dugirat.hr

Za više o poslovima pogledajte sistematizaciju.

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.