Javni poziv za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u javnim radovima

            Na temelju utvrđenog i od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Regionalni ured u Splitu odobrenog Programa javnih radova na području Općine Dugi Rat za 2018. godinu, KLASA: 022-05/18-01/80, URBROJ: 2155/02-02/1-18-01 od 11. svibnja 2018. godine, a u sklopu Mjera za poticanje zapošljavanja, općinski načelnik Općine Dugi Rat objavljuje

J A V N I    P O Z I V
za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u javnim radovima (društveno koristan rad) na području Općine Dugi Rat

Broj izvršitelja: 20 radnika
Trajanje javnih radova: šest (6) mjeseci
Naziv programa:

  • zaštita i očuvanje okoliša (ekologija)
  • zaštita spomenika kulture

Opis poslova: navedeni programi zaštita i očuvanje okoliša (ekologija) i zaštita spomenika kulture obuhvaćaju radove ručnog uklanjanja otpada iz okoliša; ručno sakupljanje otpada sa trgova, ostalih nerazvrstanih cesta, parkirnih površina i uređenih šetnica. Zatim, čišćenje seoskih pješačkih putova od korova u etno-eko selima Jesenice, Zeljoviće, Krug i Duće; radovi na čišćenju, uređenju i bojanju info panoa i putokaza na tematskim stazama; popravak oštećenih panoa, putokaza i stupova na tematskim stazama; popravak i bojanje klupa i stolova na odmorištima ne tematskim stazama Općine Dugi Rat; uređenje i popravak suhozida na pješačkim stazama; markiranje pješačkih staza; uređenje prostora oko spilje Turska peć kao prve pronađene ostave novca splitskog područja; prokrčivanje zapuštenih pješačkih putova i staza na području starih sela; uređenje i održavanje prostora oko crkvice sv. Maksima na brdu Perun iznad sela Krug; uređenje i održavanje prostora oko dvostruke crkvice sv. Stjepana i sv. Antuna Opata smještene u prostoru pretpostavljenog ranokršćanskog kompleksa do sada nedovoljno istraženog.

Cilj mjere: uključiti nezaposlene osobe u program aktivacije na poslovima društveno korisnog rada. Prijaviti se mogu nezaposlene osobe koje ispunjavaju uvjete iz mjera javnih radova Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za 2018. godinu.

Prijave se podnose na adresu: Općina Dugi Rat, Poljička cesta 133, 21315 Dugi Rat s naznakom „ZA JAVNE RADOVE 2018. GODINE“.

Rok za prijavu: od 06. – 14. lipnja 2018. godine.
Uz pisanu prijavu (molbu) sa osobnim podacima i kontakt brojem telefona ili mobitela potrebno je dostaviti:

  • presliku osobne iskaznice,
  • uvjerenje iz evidencije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT

KLASA: 022-05/18-01/80
URBROJ: 2155/02-02/1-18-02
Dugi Rat, 05. lipnja 2018.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Jerko Roglić, dipl.ing.

Možda će vas zanimati...

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.