Izbori za vijeća mjesnih odbora na području Općine Dugi Rat 2022. Godine

Općinsko vijeće Općine Dugi Rat donijelo je 02. svibnja 2022. godine Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Dugi Rat.

Odluka je objavljena u „Službenom glasniku” – službenom glasilu Općine Dugi Rat broj 07/22 te je stupila na snagu 05. svibnja 2022. godine.

Izbori za vijeća mjesnih odbora održat će se u nedjelju 05. lipnja 2022. godine.

Informacije vezane za provođenje izbora mogu se dobiti na brojeve telefona ili na e-mail u nastavku:

Općinsko izborno povjerenstvo
Tel: 021/734-900, 021/735-291
Fax: 021/734-900
e-mail: silvija.radic@dugirat.hr, opcina@dugirat.hr

Dežurstva za predaju kandidacijskih lista za izbore za članove/članice vijeća mjesnih odbora na području Općine Dugi Rat, održavat će sa na adresi Poljička cesta 133, 21315 Dugi Rat u prostorijama Općine Dugi Rat i to:

 • 11. svibnja – 13. svibnja 2022. godine (srijeda – petak) od 13:00 do 15:00 sati,
 • 16. svibnja 2022. godine (ponedjeljak) od 13:00 do 17:00 sati,
 • 17. svibnja 2022. godine (utorak) od 13:00 do 18:00 sati,
 • 18. svibnja 2022. godine (srijeda) od 13:00 do 18:00 sati,
 • 19. svibnja 2022. godine (četvrtak) od 13:00 do 15:00 i od 16:00 do 24:00 sata.

U nastavku teksta dostavljamo akte i obrasce vezane za izborne radnje:

AKTI:

 1. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Dugi Rat .doc
 2. Upute o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova u postupku izbora članova vijeća mjesnih odbora .rtf
 3. Rješenje o određivanju biračkih mjesta .docx
 4. Rješenje o imenovanju stalnog sastava Općinskog izbornog povjerenstva .doc
 5. Objava biračima .doc
 6. Rješenje o imenovanju proširenog sastava Općinskog izbornog povjerenstva .rtf

OBRASCI:

 1. Očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature .rtf
 2. Prijedlog liste kandidata/kandidatkinje političke stranke/političkih stranaka za članove vijeća .rtf
 3. Prijedlog kandidacijske liste grupe birača kandidatkinje/kandidata za članice/članove vijeća .rtf
 4. Popis s potpisima birača koji podržavanju kandidacijsku listu grupe birača .rtf
 5. Izjava o prihvaćanju dužnosti predsjednika/zamjenika predsjednika biračkog odbora za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora .docx
 6. Izjava o prihvaćanju dužnosti člana biračkog odbora za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora .docx

MJESNI ODBORI NA PODRUČJU OPĆINE DUGI RAT:

Redni broj Naziv mjesnog odbora Područje obuhvata mjesnog odbora Broj članova Vijeća mjesnog odbora Broj potpisa za Liste grupe birača
1. DUĆE Duće 7 50
2. DUGI RAT Dugi Rat 7 50
3. MALI RAT i ORIJ Mali Rat i Orij 5 30
4. SUMPETAR Sumpetar i Suhi Potok 5 30
5. KRILO-JESENICE Krilo i Bajnice 7 50

Temeljem Odluke o načinu i provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 7/22) pravo na predlaganje kandidata na listi za izbor članova vijeća mjesnog odbora imaju sve registrirane političke stranke i birači. Ako birači kao ovlašteni predlagatelji predlažu nezavisnu kandidacijsku listu za pravovaljanost liste dužni su prikupiti propisan broj potpisa. Broj potrebnih potpisa za vijeća mjesnih odbora koji imaju 7 članova iznosi 50 potpisa, a vijeća koja imaju 5 članova iznosi 30 potpisa.

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.