Informacija – ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš – kanalizacijska mreža kampova i objekata južno od državne ceste D8 u Dućama u Općini Dugi Rat

U svrhu informiranja javnosti i zainteresirane javnosti objavljena je na Internet stranicama www.dalmacija.hr i oglasnim pločama Splitsko-dalmatinske Županije i Općine Dugi Rat informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: kanalizacijska mreža kampova i objekata južno od državne ceste D8 u Dućama u Općini Dugi Rat.

Predmet zahvata je izgradnja kanalizacijske mreže na području kampova i manjih ugostiteljsko-turističkih objekata južno od državne ceste D8 u naselju Duće, predio Rogač.

Zainteresirana javnost može dostaviti mišljenja o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na adresu Splitsko – dalmatinske Županije, Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša, Domovinskog rata 2, 21 000 Split, u roku 30 dana od dana objave ove informacije na klasu navedenu u prilogu.

Više informacija kao i elaborat zahvata dostupni su ovdje.

Možda će vas zanimati...

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.