Financijska izvješća

 • Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj – 31. prosinac 2021. godine .xls
 • Bilješke uz financijske izvještaje za 2021. godinu .pdf
 • Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj – 31. prosinac 2020. godine .xls
 • Bilješke uz financijske izvještaje za 2020. godinu .docx
 • Konsolidirani financijski izvještaji za razdoblje 01. siječnja – 31. prosinca 2019. godine .xls
 • Bilješke uz konsolidirani izvještaj za razdoblje 01. siječnja – 31. prosinca 2019. godine .docx
 • Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Općine Dugi Rat za razdoblje od 1. siječnja 2019. – 31. prosinca 2019. godine .xls
 • Bilješke uz financijske izvještaje za 2019. godinu .docx
 • Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Općine Dugi Rat za razdoblje od 1. siječnja 2018. – 31. prosinca 2018. godine .xls
 • Bilješke uz financijske izvještaje za 2018. godinu .docx
 • Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 2018. godine .xls
 • Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Općine Dugi Rat za razdoblje od 1. siječnja 2016. – 31. prosinca 2016. godine .pdf
 • Godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu .pdf
Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.