Financijska izvješća

  • Konsolidirani financijski izvještaji za razdoblje 01. siječnja – 31. prosinca 2019. godine .xls
  • Bilješke uz konsolidirani izvještaj za razdoblje 01. siječnja – 31. prosinca 2019. godine .docx
  • Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Općine Dugi Rat za razdoblje od 1. siječnja 2019. – 31. prosinca 2019. godine .xls
  • Bilješke uz financijske izvještaje za 2019. godinu .docx
  • Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Općine Dugi Rat za razdoblje od 1. siječnja 2018. – 31. prosinca 2018. godine .xls
  • Bilješke uz financijske izvještaje za 2018. godinu .docx
  • Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 2018. godine .xls
  • Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Općine Dugi Rat za razdoblje od 1. siječnja 2016. – 31. prosinca 2016. godine .pdf
  • Godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu .pdf
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status