Birački odbori

POZIV ZA PRIJAVE ZA RAD U BIRAČKIM ODBORIMA

Obaviještavaju se zainteresirane osobe da se prijave za rad u biračkim odborima i to kao predsjednik ili potpredsjenik biračkog odbora, na izborima za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Dugi Rat koji će se održati 03.06.2018. godine.

Sukladno članku 42. Zakona o lokalnim izborima (”Narodne novine” broj 144/12 i 121/16) članove biračkih odbora (njih ukupno osam za svaki birački odbor) određuju političke stranke na način da četiri člana biračkog odbora određuje većinska politička stranka, odnosno političke stranke, a četiri člana oporbena politička stranka, odnosno političke stranke, sukladno stranačkom sastavu predstavničkog tijela pojedine jedinice.

Predsjednik, potpredsjednik i članovi biračkog odbora ne smiju biti kanidati na izborima koje provode, a predsjednik i potpredsjednik biračkog odbora ne smiju biti članovi niti jedne političke stranke.

Zainteresirane osobe popunjeni obrazac prijave mogu dostaviti na protokol Općine Dugi Rat, na adresi: Poljička cesta 133, 21315 Dugi Rat ili putem e-maila na adresu: silvija.radic@dugirat.hr.

OPĆINA DUGI RAT
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

  • Obrazac za rad na biračkim odborima .docx
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status