Autor: Općina

Obavijest o dežurstvu Općinskog izbornog povjerenstva

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA DUGI RAT OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO Obavijest o dežurstvu Općinskog izbornog povjerenstva Općine Dugi Rat Općinsko izborno povjerenstvo Općine Dugi Rat će organizirati dežurstvo u sjedištu izbornog povjerenstva u zgradi...

Odluka o proširenju terasa

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 34. Statuta Općine...

Obavijest

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA DUGI RAT O B A V I J E S T Poštovani mještani općine Dugi Rat. Tvrtka CIAN d.o.o. iz Splita će 11. ožujka 2021. godine (četvrtak) u jutarnjim...

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.