izbornik !

   Općina
   Kultura
   Šport
   Turizam
   Linkovi

POZIV

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 022-05/16-01/123
URBROJ: 2155/02-02-16-01
Dugi Rat, 04. svibnja 2016.

            Općina Dugi Rat, općinski načelnik Jerko Roglić, dipl. ing. objavljuje

POZIV

za podnošenje prijava za
organizaciju „DUGORATSKOG LJETA 2016. GODINE“

I

            U Proračunu Općine Dugi Rat i Financijskom planu Turističke zajednice Općine Dugi Rat za 2016. godinu predviđena su sredstva za organizaciju manifestacija u sklopu Dugoratskog ljeta.

II

            Pravo na podnošenje prijava na ovaj poziv imaju udruge registrirane za organizaciju kulturnih manifestacija, kao i udruge registrirane za djelatnosti koje omogućavaju organizaciju priredbi iz programa „Dugoratskog ljeta“.
Iznimka od navedenog je da mogućnost podnošenja prijave za organizaciju manifestacije pod točkom III/3.) imaju i pravne ili fizičke osobe registrirane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

III
           
            Prijave po ovom pozivu sadržavaju ponude za organizaciju programa „Dugoratskog ljeta“ u cjelini ili za pojedine priredbe.
Tradicionalne priredbe za koje treba dostaviti ponudu u cjelovitom programu, djelomičnom programu ili u ponudi za organizaciju pojedinačne priredbe su:
1.)“10. Festival poljičkog soparnika“ (vrijeme održavanja 30. srpnja)
2.) Dan pobjede i domovinske zahvalnosti (vrijeme održavanja 04. kolovoza)
3.) Dječji festival „Glas Poljica“ (vrijeme održavanja 27. kolovoza)

IV

            U slučaju dostavljanja ponude za pojedinu priredbu prihvatiti će se najviše dva programa po udruzi.

V

            Podnositelji prijava dostavljaju svoje programe putem pošte na adresu:

OPĆINA DUGI RAT
OPĆINSKI NAČELNIK
21315 DUGI RAT, Poljička cesta 133

            ili neposredno na protokol Općine Dugi Rat.

            Uz obvezni detaljno razrađeni program, predlagatelji trebaju dostaviti financijski plan ili specificirani troškovnik za izvršenje predloženog programa, dijela programa ili pojedinačne priredbe.

            Općina Dugi Rat može zatražiti da podnositelj prijave predstavnicima Općine osobno prezentira i pojasni planirani tijek manifestacije za koju je podnio prijavu, prije nego Općina donese Odluku o prihvaćanju prijave.

            Prijave dostaviti u roku od 15 dana od dana objave ovog poziva na oglasnoj ploči Općine Dugi Rat i na web stranici www.dugirat.hr.

                                                                                                    OPĆINSKI NAČELNIK:
           
                                                                                                     Jerko Roglić, dipl. ing.