6. sjednica Općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/17-01/47
URBROJ: 2155/02-01-17-01
Dugi Rat, 05. listopada 2017.

Temeljem članka 29. stavak 1. točka 2. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 4/09 – drugi pročišćeni tekst i 3/13) i članka 20. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, br. 5/10)

s a z i v a m

6. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DUGI RAT

za dan 10. listopada 2017. godine (utorak) s početkom u 19:00 sati
u prostorijama Općine Dugi Rat /vijećnica/

za koju predlažem sljedeći

D n e v n i   r e d

  1. Odluka o prihvaćanju Ugovora o darovanju zemljišta OŠ „Jesenice“ Dugi Rat [preuzmite]
  2. Odluka o imenovanju promjenjivog člana stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije [preuzmite]
  3. Vijećnička pitanja

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Bernardin Petrić

Na sjednicu pozivam:

1. Članove Općinskog vijeća Općine Dugi Rat
2. Općinskog načelnika Jerka Roglića, dipl. ing.
3. Zamjenika Općinskog načelnika Lovru Bilić
4. Silviju Bliznac Radić, pročelnicu JUO
5. Slavicu Vujčić – Višu savjetnicu za pravne poslove, društvene djelatnosti i javnu nabavu
6. Pavla Tomića, Višeg referent za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša
7. Ivanku Voloder – Višu savjetnicu za proračun i financije
8. Maru Zemunik – kao zapisničarku,
9. Davora Grgat – predstavnika tiska
10. Jakova Velić – snimatelja.

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.