55. sjednica Općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/21-01/21
URBROJ: 2155/02-01/1-21-01
Dugi Rat, 12. ožujka 2021.

Temeljem članka 30. stavak 1. točka 2. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 2/18, 2/20 i 4/21 pročišćeni tekst) i članka 20. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, br. 5/10)  sazivam

55. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DUGI RAT

za dan 18. ožujka 2021. godine (četvrtak) s početkom u 17:30 sati
u prostorijama Kino dvorane Općine Dugi Rat

za koju predlažem sljedeći

D n e v n i    r e d

 1. Usvajanje zapisnika sa 52. sjednice Općinskog vijeća održane 18. veljače 2021. godine
 2. Usvajanje zapisnika sa 53. sjednice Općinskog vijeća održane 4. ožujka 2021. godine
 3. 1. Izvješće o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Dugi Rat za 2020. godinu .doc
  2. Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Dugi Rat .docx
 4. Odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Općine Dugi Rat .docx
 5. 1. Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada u Narodnoj Knjižnici Dugi Rat .docx
  2. Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada u Narodnoj Knjižnici Dugi Rat .rtf
 6. Statut Općine Dugi Rat .docx
 7. Godišnje izvješće o radu općinskog načelnika za 2020. godinu
 8. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Dugi Rat za 2020. godinu
  1.  Odluka o godišnjem obračunu Proračuna Općine Dugi Rat za 2020. godinu
  2. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2020. godinu
 9. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Dugi Rat za 2021. godinu (materijali će biti dostavljeni na sjednici vijeća)
  1. I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dugi Rat u 2021. godini
  2. I. izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dugi Rat u 2021. godini
  3. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Općine Dugi Rat za 2021. godinu
  4. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Dugi Rat za 2021. godinu
  5. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u području socijalne skrbi Općine Dugi Rat za 2021. godinu
  6. Odluka o usvajanju I. izmjena I dopuna Proračuna Općine Dugi Rat za 2021. godinu

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Bernardin Petrić

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.