53. sjednica Općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/21-01/13
URBROJ: 2155/02-01/1-21-01
Dugi Rat, 26. veljače 2021.

Temeljem članka 30. stavak 1. točka 2. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 2/18 i 2/20) i članka 20. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, br. 5/10)  sazivam

53. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DUGI RAT

za dan 04. ožujka 2021. godine (četvrtak) s početkom u 17:30 sati
u prostorijama Kino dvorane Općine Dugi Rat

za koju predlažem sljedeći

D n e v n i    r e d

 1. Usvajanje zapisnika s 51. sjednice Općinskog vijeća održane 26. siječnja 2021. godine
 2. Odluka o o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja luke Krilo .docx
 3. Odluka o dodjeli osobne nagrade za 2020. godinu gdinu Dragi Čopac .docx
 4. Odluka o dodjeli nagrade za životno djelo za 2020. godinu dr. Senki Čudina .docx
 5. Analiza stanja civilne zaštite na području Općine Dugi Rat u 2020. godini i godišnji plan razvoja civilne zaštite u 2021. godini
 6. Izvješće o stanju zaštite od požara u Općini Dugi Rat u 2020. godini
 7. Plan operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara na području Općine Dugi Rat u 2021. godine
 8. Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Dugi Rat u 2021. godini

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Bernardin Petrić

Na sjednicu pozivam:

 1. Članove Općinskog vijeća Općine Dugi Rat,
 2. Općinskog načelnika Jerka Roglića, dipl. ing.
 3. Zamjenika Općinskog načelnika Lovru Bilić,
 4. Silviju Bliznac Radić, pročelnicu JUO,
 5. Ivanku Voloder, višu savjetnicu za proračun i financije,
 6. Pavu Tomić, višeg referenta za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša,
 7. Maru Zemunik, kao zapisničarku
 8. Jakova Velića, snimatelja.
Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.