50. sjednica Općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/20-01/68
URBROJ: 2155/02-01/1-20-02
Dugi Rat, 16. prosinca 2020.

Temeljem članka 30. stavak 1. točka 2. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 2/18 i 2/20) i članka 20. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, br. 5/10)  sazivam

50. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DUGI RAT

za dan 21. prosinca 2020. godine (ponedjeljak) s početkom u 17:00 sati
u prostorijama Kino dvorane Općine Dugi Rat

za koju predlažem sljedeći

D n e v n i    r e d

 1. Usvajanje zapisnika s 47. sjednice Općinskog vijeća održane 04. studenoga 2020. godine
 2. 2.1. III. Izmjene Programa javnih potreba u području socijalne skrbi na području Općine Dugi Rat za 2020. godinu
  2.2. Odluka o usvajanju III. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Dugi Rat za 2020. godinu (materijali su dostavljeni na 49. sjednici vijeća)
 3. Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Dugi Rat za 2021. godinu .docx
 4. Zaključak o usvajanju plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Dugi Rat za 2021. godinu
 5. Odluka o ispravci greške u Odluci o koeficijentima za obračun plaća službenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dugi Rat .rtf
 6. Odluka o ispravci greške u Odluci koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Vlastitom pogonu Općine Dugi Rat .rtf
 7. Odluka o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Narodne Knjižnice “Dugi Rat” .rtf
 8. Odluka o korištenju neplaćenih sredstava komunalnog doprinosa i za druge namjene .doc
 9. Odluka o odgodi dospijeća plaćanja komunalnog doprinosa .doc

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Bernardin Petrić

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.