46. sjednica Općinskog vijeća


REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/20-01/34
URBROJ: 2155/02-01/1-20-01
Dugi Rat, 08. rujna 2020.

Temeljem članka 30. stavak 1. točka 2. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 2/18 i 2/20) i članka 20. i 40. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, br. 5/10)  sazivam

 

46. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DUGI RAT
za dan 16. rujna 2020. godine (srijeda) s početkom u 18:30 sati u prostorijama Kino dvorane Općine Dugi Rat

za koju predlažem sljedeći

D n e v n i    r e d

 1. Odluka o davanju na uporabu i privremeno korištenje poslovnih prostora bez naknade udruzi u osnivanju “Zagrljaj” .rtf
 2. Usvajanje zapisnika sa 43. sjednice Općinskog vijeća Općine Dugi Rat održane 01. lipnja 2020. godine
 3. Usvajanje zapisnika sa 44. sjednice Općinskog vijeća Općine Dugi Rat održane 02. srpnja 2020. godine
 4. Usvajanje zapisnika sa 45. sjednice Općinskog vijeća Općine Dugi Rat održane 20. srpnja 2020. godine
 5. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Dugi Rat za 2020. godinu .xls
 6. Izvještaj općinskog načelnika o radu za 2019. godinu
 7. Izvještaj općinskog načelnika o radu za prvo polugodište 2020. godine
 8. Odluka o davanju suglasnosti općinskom načelniku za potpisivanje tabularne izjave .docx
 9. Odluka o sufinanciranju produženog boravka učenika Osnovne škole “Jesenice” u školskoj 2020/2021. godini (materijali će se dostaviti na sjednici Vijeća) .rtf
 10. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra za zk čest.zem. 3119/46 i 3119/61 k.o. Duće .doc
 11. Odluka o prodaji dijela zk.čest.zem. 1088 k.o. Duće radi formiranja građevinske čestice .doc

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Bernardin Petrić

Skip to content
Ova internet stranica osigurava digitalnu dostupnost osobama s invaliditetom. Neprestano poboljšavamo korisničko iskustvo za sve i primjenjujemo relevantne standarde pristupačnosti.